Lokalizacja

Lokalizacja

Twoja lokalizacja jest ładowana automatycznie / możliwość wpisania innego punku startowego

Zespół

Zespół
ekspertów

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia

IZWOZm.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl

dr Jerzy Gryglewicz, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZj.gryglewicz@lazarski.edu.pl

dr Rafał Zyśk, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZr.zysk@lazarski.edu.pl

lek. med. Jakub Gierczyński, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZj.gierczynski@lazarski.edu.pl

Adam Twarowski

Radca prawny, legislator

IZWOZadam.twarowski@lazarski.pl

Anna Drapała

Ekspert IZWOZ

IZWOZa.drapala@lazarski.edu.pl

dr Przemysław Sielicki

Ekspert IZWOZ

IZWOZp.sielicki@lazarski.edu.pl

lek. med. Katarzyna Juszczyńska, MPH

Ekspert IZWOZ

IZWOZkatarzyna.juszczynska@lazarski.pl

Izabella Dessoulavy-Gładysz

Manager ds rozwoju IZWOZ

IZWOZi.dessoulavy-gladysz@lazarski.edu.pl

Karolina Piotrowska

IZWOZizwoz@lazarski.edu.pl