Lokalizacja

Lokalizacja

Twoja lokalizacja jest ładowana automatycznie / możliwość wpisania innego punku startowego

Zespół

Zespół
ekspertów

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego

IZWOZm.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl

dr Jerzy Gryglewicz, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZj.gryglewicz@lazarski.edu.pl

lek. Rafał Zyśk, MBA

Ekspert IZWOZ

IZWOZr.zysk@lazarski.edu.pl

dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA

Ekspert systemu ochrony zdrowia

IZWOZj.gierczynski@lazarski.edu.pl

Adam Twarowski

Radca prawny, legislator

IZWOZadam.twarowski@lazarski.pl

Anna Drapała

Ekspert IZWOZ

IZWOZa.drapala@lazarski.edu.pl

dr Przemysław Sielicki

Ekspert IZWOZ

IZWOZp.sielicki@lazarski.edu.pl

lek. med. Katarzyna Juszczyńska, MPH

Ekspert IZWOZ

IZWOZkatarzyna.juszczynska@lazarski.pl

Marta Pawłowska

Ekspert promocji zdrowia i profilaktyki chorób

IZWOZmarta.pawlowska@lazarski.pl

Karolina Piotrowska

Koordynator projektów badawczych

IZWOZk.piotrowska@lazarski.edu.pl