Centrum profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego

Centrum profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego

Centrum profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego

 

Tempo życia, przytłaczająca ilość informacji i szybkie zmiany zachodzące w otoczeniu to dzisiaj norma. Jest to szczególnie odczuwalne w obszarze ochrony zdrowia oraz w biznesie. Odczuwają to pracownicy firm, korporacji, przedsiębiorcy ale przede wszystkim personel medyczny, zwłaszcza lekarze, pielęgniarki, położne. Wysoki poziom stresu, zmęczenia, nierzadko przemęczenie, zarówno fizyczne jak i psychiczne oraz sama specyfika pracy z pacjentem wymaga od personelu medycznego umiejętności radzenia sobie ze stresem, dbania o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, czy też określonych kompetencji w zakresie psychologii komunikacji (zarówno z pacjentem, jak i w zespołach terapeutycznych). W ten sposób można lepiej i skuteczniej zapobiegać wyczerpaniu i wypaleniu zawodowemu.

W Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego badamy, analizujemy, ale także wdrażamy konkretne programy edukacyjne i interwencyjne z zakresu psychoprofilaktyki stresu i wypalenia, promocji zdrowia, doskonalenia umiejętności zarządzania własną energią i motywacją, radzenia sobie z różnego typu trudnościami, a także rozwijania kompetencji w obszarze psychologii komunikacji i budowania relacji.  Naszą działalność koncentrujemy na wspieraniu środowiska medycznego w taki sposób, aby każdy pracujący z pacjentem, zajmujący się pomaganiem i leczeniem mógł osiągać, jak najlepsze rezultaty, czerpiąc ze swojej pracy, jak najwięcej satysfakcji i zadowolenia, jednocześnie utrzymując wysoki poziom motywacji i energii przez cały okres swojej aktywności zawodowej.


Czy wiecie Państwo co to jest zasada „nakładania maski tlenowej w samolocie”? Przypomnijcie sobie jakiej instrukcji udziela pasażerom stewardesa w samolocie, nakładania maski z tlenem w przypadku, gdyby to było konieczne: NAJPIERW nakładamy sobie, potem dziecku, w żadnym wypadku nie odwrotnie! Ponieważ jeśli my stracimy przytomność, to dziecko same sobie może nie dać rady. Te zasadę warto stosować w sytuacji każdej relacji pomagania: czy to będzie opiekun medyczny, rodzina opiekująca się chorym, czy też lekarz, pielęgniarka, położna, warto pamiętać, ze bez odpowiedniego zadbania o siebie, o swoje zdrowie, energie, kondycje fizyczną i psychiczną, nie da się być na dłuższą metę efektywnym i skutecznym w relacji pomagania, czy w pracy terapeutycznej.