Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

DNA skutecznej promocji zdrowia

Czy prowadzone przez samorządy działania w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia skutkują wzrostem zdrowia ich społeczności? Czy to proporcjonalna zależność? Jak to wygląda w praktyce? Uczelnia Łazarskiego i PZU Zdrowie zapraszają do wysłuchania ostatniej rozmowy w ramach cyklu podcastów „Promocja i profilaktyka w zdrowiu – warto po(d)słuchać”.

Kluczowe rekomendacje - Sektorowa Rada ds. Kompetencji

Za nami konferencja podsumowująca działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, która była owocem współpracy Partnerstwa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Uczelni Łazarskiego oraz Uczelni Korczaka. W trakcie trwania projektu, podejmowaliśmy szereg działań w celu dostosowania systemu kształcenia do wymagań pracodawców oraz...

„Jakość przede wszystkim” – za nami konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia 2023

29 września odbyła się czwarta edycja Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia poświęcona analizie zmian i wyzwań, jakie dotyczą systemu opieki zdrowotnej w kontekście podnoszenia jakości. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była „Jakość przede wszystkim”. Jak podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec to, czego potrzebujemy to planowanie strategiczne,...

Nadmiary i niedobory w komunikacji o zdrowiu

Co oznacza strategiczne planowanie w komunikacji o zdrowiu? Jak dobierać mechanizmy i narzędzia by nasze kampanie były skuteczne? Czy można przy małym budżecie zrealizować projekt, który odbije się szerokim echem i skłoni do zmiany zachowania? Uczelnia Łazarskiego i PZU Zdrowie zapraszają do wysłuchania trzeciej rozmowy w ramach cyklu podcastów „Promocja i...

IZWOZ patronem honorowym VII Kongresu WIZJA ZDROWIA

2 i 3 października 2023 roku odbędą się w Warszawie oraz w formule online VII Kongres Wizja Zdrowia Diagnoza i Przyszłość - Foresight Medyczny oraz konferencja XVII Hospital & Healthcare Management. Patronem honorowym wydarzenia jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Profilaktyka chorób – jutro dzieje się dziś?

Palimy. Tyjemy. Nie ruszamy się. Zmiany naszych nawyków i codziennych decyzji to przestrzeń promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Dlatego dziś, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy zdecydowanie więcej managerów skutecznego zarządzania w tym obszarze. Uczelnia Łazarskiego i PZU Zdrowie zapraszają do wysłuchania drugiej rozmowy w ramach cyklu podcastów „Promocja i...

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka uhonorowana medalem PTN

Podczas Jubileuszowego Kongresu Polskiej Neurologii, zorganizowanego z okazji 90. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wręczono medale osobom zasłużonym w działaniu na rzecz rozwoju polskiej neurologii. Wśród nagrodzonych znalazła się m.in. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Nowa era, nowe wyzwania, nowe kompetencje

Jak tworzyć społeczeństwo kompetentne zdrowotnie? Jakim wartościom powinna być podporządkowana skuteczna i odpowiedzialna edukacja zdrowotna? Jaką rolę w tym procesie odgrywają uczelnie wyższe? Uczelnia Łazarskiego i PZU Zdrowie zapraszają do wysłuchania pierwszej rozmowy w ramach cyklu podcastów „Promocja i profilaktyka w zdrowiu – warto po(d)słuchać”.

Mapa rozwoju kompetencji w opiece otwartej w Polsce z nakierowaniem na wzrost wartości zdrowotnej

28 września 2023 r., godz. 10.00 w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, zainicjowanej przez MZ, MRPiPS i MNiSW, odbędzie się konferencja pn. Mapa rozwoju kompetencji w opiece otwartej w Polsce z nakierowaniem na wzrost wartości zdrowotnej.

Promocja i profilaktyka w zdrowiu – warto po(d)słuchać

Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś promocja zdrowia i profilaktyka chorób w Polsce i na świecie? Co przez nie rozumiemy? Jakie efekty społeczne może dać profesjonalnie przygotowana strategia? Tym zagadnieniom poświęcony jest nowy cykl podcastów Promocja i profilaktyka w zdrowiu – warto po(d)słuchać. Pierwszy odcinek już za tydzień!