Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

Solidarni z Ukrainą

Głęboko zaniepokojeni i poruszeni sytuacją na Ukrainie wyrażamy solidarność z ukraińskimi obywatelami, szczególnie z ukraińskimi członkami społeczności akademickiej – studentami, wykładowcami, pracownikami administracyjnymi Uczelni Łazarskiego. Wspieramy naród ukraiński w wysiłkach na rzecz obrony suwerenności swojego kraju, jego niepodległości i integralności...

Antybiotykooporność. Jak zatrzymać śmiertelny efekt domina?

Według Światowej Organizacji Zdrowia, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to jedno z dziesięciu największych globalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego, porównywalnych do katastrofalnych skutków wynikających ze zmian klimatu. Prognozy pokazują, że jeśli nie zostaną podjęte działania prewencyjne, więcej ludzi będzie umierało z powodu lekoopornych infekcji niż z...

Jak skutecznie leczyć padaczkę z korzyścią dla pacjenta i systemu

Padaczka jest w Polsce diagnozowana i leczona na wysokim poziomie, jednak 30 proc. chorych cierpi na padaczkę lekooporną, wymagającą dostosowania terapii farmakologicznej lub operacyjnej. Aby zoptymalizować model diagnostyki i leczenia padaczki, należy zdefiniować ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną pacjenta oraz kryteria i zadania sieci ośrodków referencyjnych. Takie...

Optymalizacja wartości zdrowotnej poprzez redukcje antybiotykooporności

Z okazji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, w gronie wybitnych klinicystów, ekspertów systemowych oraz samych pacjentów będziemy rozmawiać o racjonalizacji antybiotykoterapii oraz przeciwdziałaniu rozwojowi oporności na dostępne antybiotyki. Organizatorem konferencji jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Polskie Towarzystwo...

Kierunki zmian w organizacji opieki nad pacjentem z padaczką

15 listopada odbędzie się konferencja organizowana przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane kluczowe wnioski i rekomendacje z raportu pt. ŚCIEŻKA PACJENTA Z PADACZKĄ W POLSCE - KIERUNKI OPTYMALIZACJI OPIEKI OPARTEJ NA WARTOŚCI ZDROWOTNEJ, opracowanego przez ekspertów IZWOZ.

 

ZUS partnerem strategicznym Uczelni Łazarskiego

Mając na względzie potrzebę zwiększenia świadomości w zakresie polityki społecznej, Uczelnia Łazarskiego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały umowę o współpracy.

Światowy Dzień Udaru Mózgu 2022. Najważniejszy jest czas!

29 października obchodzimy Światowy Dzień Udarów Mózgu. Udar mózgu jest jednym z kluczowych problemów zdrowotnych XXI wieku. Statystyki są bezlitosne. Na świecie co 6 sekund umiera osoba z powodu udaru mózgu. W Polsce 80 000 osób każdego roku cierpi z jego powodu. Drętwienie kończyn po jednej stronie ciała, opadanie kącika ust, niewyraźna mowa, zaburzenia widzenia i...

Znamy laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2022. Mamy to!

Poznaliśmy Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2022, corocznych wyróżnień przyznawanych przez magazyn i portal Rynek Zdrowia. W kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia uhonorowano pilotażowy program KOS-BAR. Nagrodę za pierwszy w Polsce kompleksowy program opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej, odbierała dr...

IZWOZ Uczelni Łazarskiego obchodzi różowy październik

Październik już od wielu lat na całym świecie uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń przedwczesnej umieralności kobiet [1] . Regularne badanie pozwala wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie zaawansowania i w konsekwencji zastosować skuteczne leczenie. Badajmy się przez...

Znamy wyniki ogólnopolskiego pilotażowego badania „Lekarz przyszłości”

Jak wynika z ogólnopolskiego badania realizowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, przeciążenie, objawy zespołu wypalenia zawodowego, praca pod dużą presją i szybkie tempo powodują, że obecnie co piąty lekarz chce przede wszystkim inwestować swój czas w rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem, by zadbać o swój dobrostan...