Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

Dr Gałązka-Sobotka gospodynią Inauguracji globalnego Programu Cities Changing Diabetes w Polsce

26 listopada 2019 r. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka wraz z prof. Leszkiem Czupryniakiem była gospodynią uroczystej Inauguracji w Polsce globalnego Programu Cities Changing Diabetes z udziałem Jej Królewskiej Wysokości, Księżnej Koronnej Królestwa Danii.

Możliwości poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce. Mechanizmy wczesnego finansowania dostępu do terapii o najwyższej skuteczności klinicznej

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przy współpracy z Center of Value Based HealthCare zorganizował konferencję prasową połączoną z debatą ekspercką.

Zaproszenie na konferencję prasową połączoną z debatą ekspercką

Możliwości poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce. Mechanizmy wczesnego finansowania dostępu do terapii o najwyższej skuteczności klinicznej - konferencja prasowa połączoną z debatą ekspercką.

Jubileuszowe XV Forum Rynku Zdrowia

Za nami 15. edycja jednej z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych konferencji dotyczących systemu opieki zdrowotnej w Polsce, która odbyła się w dniach 21-22 października 2019 roku.

XV Forum Rynku Zdrowia

21 i 22 października 2019 r. odbędzie się w Warszawie XV Forum Rynku Zdrowia. Jubileuszowa odsłona tego wydarzenia i mijająca w tym roku kadencja parlamentu stwarzają wyjątkową okazję do podsumowań obejmujących najważniejsze zmiany i decyzje w polityce zdrowotnej państwa.

Kongres Wizja Zdrowia – diagnoza i przyszłość. Foresight medyczny

Uczelnia Łazarskiego od lat aktywnie włącza się w dyskusję o systemie ochrony zdrowia i kreację rozwiązań prowadzących do poprawy jego efektywności w Polsce.

Działa już strona internetowa centrum kompetencji Center of Value Based Healthcare.

Zapraszamy na stronę Center of Value Based Healthcare działającego przy Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego:

Center of Value Based Healthcare

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową Center of Value Based Healthcare utworzonego przy Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Konferencja prasowa połączona z debatą ekspercką

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zorganizował konferencję prasową połączoną z debatą ekspercką pt.: „Model opieki psychiatrycznej nakierowanej na wartość zdrowotną na przykładzie schizofrenii ”.

 

 

Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce

W ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum: Instytut Kardiologii, Narodowy Fundusz Zdrowia (lidera projektu) oraz Uczelnię Łazarskiego zorganizowano konferencję naukowo-ekspercką.