Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) w Katowicach już 7-8 marca 2019 r.

Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej, finansowanie lecznictwa, innowacje w sektorze medycznym – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz czwarty stanie się miejscem wielosektorowej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia.

II edycja Konferencji RODO w sektorze medycznym na Uczelni Łazarskiego

W imieniu organizatorów – Kancelarii DZP, Polskiej Federacji Szpitali oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zapraszamy na II edycję konferencji „RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”, która odbędzie się już 27 lutego 2019 r. na Uczelni Łazarskiego.

Konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019

10 stycznia 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019. Wydarzenie stanowi okazję do szerokiej debaty o kluczowych zagadnieniach dla polskiej opieki zdrowotnej.

Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia – trwa rekrutacja na kurs

Zapraszamy na kurs, który można zrealizować jako niezależne szkolenie lub jeden z modułów programu MBA w ochronie zdrowia.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka wyróżniona Portretem Polskiej Medycyny podczas XIV Forum Rynku Zdrowia

Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2018 ogłoszono podczas gali wieńczącej pierwszy dzień XIV Forum Rynku Zdrowia w Warszawie. Wyróżniono przedstawicieli sektora medycyny, którzy cieszą się największym zaufaniem nie tylko środowiska, ale przede wszystkim pacjentów.

Konferencja nMedycyna2018+ na Uczelni Łazarskiego

Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego zaprasza na konferencję nMedycyna2018+ - ogólnopolskie forum poświęcone nowym technologiom w medycynie.

Forum Rynku Zdrowia

Zapraszamy na czternastą edycję Forum Rynku Zdrowia, które odbędzie się 23 i 24 października 2018 r. w Warszawie.

Zapraszamy na II Kongres Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość

Zapraszamy do uczestnictwa w drugim kongresie naukowym Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość, który odbędzie się 2 października 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego partnerem Forum Ochrony Zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, odbędzie się już po raz 8. Wydarzenie pokazuje, jak ważnym aspektem w debacie publicznej jest zdrowie.

Zapraszamy na specjalistyczne kursy menedżerskie z zakresu ochrony zdrowia – szkolenia startują już w październiku

Zapraszamy na kolejne kursy, które słuchacze mogą realizować jako niezależne szkolenia lub moduły pełnego programu MBA w ochronie zdrowia.