Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

Solidarni z Ukrainą

Głęboko zaniepokojeni i poruszeni sytuacją na Ukrainie wyrażamy solidarność z ukraińskimi obywatelami, szczególnie z ukraińskimi członkami społeczności akademickiej – studentami, wykładowcami, pracownikami administracyjnymi Uczelni Łazarskiego. Wspieramy naród ukraiński w wysiłkach na rzecz obrony suwerenności swojego kraju, jego niepodległości i integralności...

IZWOZ patronem honorowym VI Kongresu WIZJA ZDROWIA

Już 11-12 października w Warszawie odbędzie się VI Kongres WIZJA ZDROWIA – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XVII HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT. Patronem honorowym wydarzenia jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

„Jakość i efektywność w opiece nad pacjentem” – za nami konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia 2022

29 września odbyła się trzecia edycja Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia poświęcona tematyce prawnej i zarządczej w branży medycznej. Partnerem wydarzenia, organizowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Wolters Kluwer Polska, było Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Jak podkreślił minister zdrowia...

POZ NAJ Przyszłość. Kierunki Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej

4 października 202 r. odbędzie się konferencja dla rynku medycznego „POZ NAJ Przyszłość. Kierunki Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej”. Wydarzenie organizowane jest przez Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO i Stowarzyszenie IFIC Polska we współpracy Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Naczelna Izba Lekarska dołączyła do grona partnerów ogólnopolskiego badania „Lekarz przyszłości”

Naczelna Izba Lekarska włączyła się do ogólnopolskiego badania „Lekarz przyszłości”. Celem inicjatywy, realizowanej przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, jest stworzenie obrazu modelu pracy polskiego lekarza i lekarki dzisiaj oraz prognoza, jak będzie się on zmieniał w przyszłości. Aby jeszcze lepiej, sprawniej i pewniej dostosować się do...

PZU Zdrowie partnerem studiów dla menedżerów profilaktyki

Nowatorski na polskim rynku edukacyjnym kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób Health Promotion & Prevention Manager będzie realizowany we współpracy z PZU Zdrowie. Celem studiów, uruchomionych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej, zaangażowanej kadry, gotowej do...

Dzielimy się wiedzą! Rusza kolejna edycja Festiwal Rozwoju Kariery on-line

Rolą nowoczesnej jednostki edukacyjnej jest kreowanie możliwości rozwoju kompetencji kluczowych na dynamicznym rynku pracy. Miarą sukcesu takiej działalności jest skuteczne analizowanie potrzeb i integrowanie ludzi, którzy chcą dzielić się wiedzą i umiejętnościami oraz tych, którzy chcą je poszerzać. Koncepcja kształcenia w modelu „Praktycy dla praktyków” to jeden ze...

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem XXXI Forum Ekonomicznego

6-8 września 2022 r. w Karpaczu odbędzie się XXXI Forum Ekonomiczne pod hasłem „Europa w poszukiwaniu nowych wyzwań”. Jako partner, już teraz zapraszamy na sesje realizowane w ramach Forum Ochrony Zdrowia, w których weźmie udział dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Ścieżka tematyczna Forum Ochrony...

MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE

Dążąc do zapewnienia możliwie najlepszych i najnowocześniejszych metod opieki nad przyszłymi matkami oraz najmłodszymi pacjentami, zainicjowano pierwszy w skali Polski konkurs. MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE to milowy krok w przełamywaniu schematów i umacniania pozycji szpitali jako liderów wdrożeń innowacji. Pomysłodawcą konkursu jest Instytut Matki i Dziecka....

Ruszyły zapisy na bezpłatną konferencję Zmiany w Ochronie Zdrowia 2022

Tegoroczna, trzecia już edycja konferencji przebiegać będzie pod hasłem „Jakość i efektywność w opiece nad pacjentem”. Partnerem wydarzenia, organizowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Wolters Kluwer Polska, jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.