Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce

W ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum: Instytut Kardiologii, Narodowy Fundusz Zdrowia (lidera projektu) oraz Uczelnię Łazarskiego zorganizowano konferencję naukowo-ekspercką.

Opieka nad pacjentem bariatrycznym

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz nowo utworzone centrum kompetencji Center of Value Based Healthcare zorganizowały debatę ekspercką: "Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem otyłym w Polsce leczonym chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej KOS - BAR".

Value Based Healthcare oraz Value Based Procurment

Warsztat ekspercki „Jak budować system ochrony zdrowia oparty na wartości? Value Based Healthcare oraz Value Based Procurment w polskiej praktyce systemowej” zorganizowany został przez nowo utworzone na Uczelni Łazarskiego Center of Value Based Healthcare.

Nowe technologie medyczne a wartość zdrowotna – problem dostępności i oceny efektywności

Konferencja naukowo - ekspercka pt: „Nowe technologie medyczne a wartość zdrowotna – problem dostępności i oceny efektywności. Dostęp do nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia i ich znaczenie w Polsce (Value-based health care)”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sekcję Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju we współpracy z Center...

Życzenia świąteczne

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Konferencja prasowa połączona z debatą poświęcona Chorobie Parkinsona

W ramach obchodów Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia wraz z Polskim Towarzystwem Neurologicznym zorganizował Konferencję prasową połączoną z debatą pt. „Czas na zmiany w chorobie Parkinsona – wdrożenie modelu kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem”. Konferencja odbyła się w dniu 12...

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka w plebiscycie Kobiety Medycyny 2019

Ideą plebiscytu Kobiety Medycyny 2019 jest docenienie wyjątkowych kobiet związanych z medycyną i ochroną zdrowia, które w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej robią rzeczy nadzwyczajne, godne rozpropagowania i naśladowania.

Nowe szkolenia z zakresu ochrony zdrowia: Aktywni w tworzeniu prawa oraz Warsztaty legislacyjne

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na dwa nowe szkolenia adresowane do osób pracujących lub zaczynających pracę związaną z prawnymi aspektami ochrony zdrowia, zarówno w urzędach, ministerstwie czy też jako przedstawiciele organizacji społecznych.

Nagroda Prezesa NFZ dla dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki

Miło nam poinformować, że dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, została wyróżniona okolicznościową odznaką „Ubezpieczenia zdrowotne 1999-2019”.

Odznaka jest nagrodą Prezesa NFZ za zasługi dla ochrony zdrowia. Wyróżnienie zostało wręczone dr...

Konferencja XX-lecie Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych

18 marca 2019 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja związana z obchodami XX-lecia Powszechnego Systemu Ubezpieczenia Społecznego.