Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

IZWOZ z wyróżnieniem „Ambasador SM”

Komitet Nominacyjny Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego przyznał odznaczenie PTSR „Ambasador SM” dla Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia za całokształt działań.

Doktor Who? – czyli jak medyczne innowacje zmieniają leczenie i opiekę nad pacjentem

6 czerwca odbędzie się 3. edycja Konferencji AI & MEDTECH CEE, która będzie okazją do spotkania czołowych ekspertów i przedstawicieli branży, a także poznania najnowszych osiągnięć i rozwiązań. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego objął wydarzenie patronatem.

Jakie kompetencje powinien mieć koordynator opieki w POZ?

W ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna powstał ”Raport z ewaluacji mapy kompetencji dla zawodu koordynator medyczny” opracowany przez dr n. o zdr. Bartosza Pędzińskiego, MBA, dyrektora Łomżyńskiego Centrum Medycznego w Łomży.

IZWOZ patronem honorowym konferencji Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy

W dniach 16-18 maja odbędzie się III edycja międzynarodowej konferencji Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy. Tematem przewodnim będą obszary priorytetowe oraz wyzwania w zakresie polityki lekowej i farmakoterapii w Polsce i Europie. Nie zabraknie również tematów takich jak organizacja systemu zdrowia. W wydarzeniu weźmie udział dr Małgorzata...

Droga do długowieczności – debata okrągłego stołu

Prawie wszyscy chcielibyśmy żyć lepiej, zdrowiej i w konsekwencji dłużej. Dlaczego zatem okazuje się to tak trudne? Aby podjąć próbę odpowiedzi na to kompleksowe zagadnienie, Bank Światowy, we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Stowarzyszeniem IFIC Polska, 19 maja organizuje debatę okrągłego stołu, stanowiącą początek cyklu...

Ruszyła rekrutacja na nowy rok akademicki w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego rozpoczęło rekrutację na rok akademicki 2023/2024. Warto już dziś podjąć decyzję o rozwoju swoich kompetencji, gdyż przy zapisie do 30 czerwca można skorzystać z 10% zniżki w czesnym.

Światowy Dzień Astmy 2023

2 maja obchodzimy Światowy Dzień Astmy. Jak podaje raport przygotowany przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego[1].

WHO opublikowała największy światowy zbiór danych o nierównościach zdrowotnych

WHO uruchomiło Repozytorium Danych o Nierównościach Zdrowotnych, najbardziej kompleksowy globalny zbiór publicznie dostępnych zdezagregowanych danych i dowodów na temat zdrowia populacji i jego uwarunkowań. Repozytorium pozwala na śledzenie nierówności zdrowotnych w grupach ludności i w czasie, poprzez rozbicie danych według cech grupowych, od poziomu wykształcenia po...

Jak poprawić rokowania chorych po zawale serca?

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego od lat angażuje się w działania mające na celu wypracowanie rozwiązań poprawiających jakość opieki nad pacjentem. Współpraca z najlepszymi ekspertami w dziedzinie kardiologii zaowocowała publikacją „Zawał serca w Polsce”. Kluczem do redukcji śmiertelności, groźnych powikłań i bardzo wysokich kosztów zawału...

Europejski Dzień Praw Pacjenta

18 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem, dlatego niezmiernie ważne jest, abyśmy wiedzieli jak poradzić sobie w systemie ochrony zdrowia.