Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, uprzejmie informujemy, że w przypadku kontaktu z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i podania swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl
  2. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji podpisanych z Państwem umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  6. Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenie danych ,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędnie do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

Konferencja nMedycyna2018+ na Uczelni Łazarskiego

Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego zaprasza na konferencję nMedycyna2018+ - ogólnopolskie forum poświęcone nowym technologiom w medycynie.

Forum Rynku Zdrowia

Zapraszamy na czternastą edycję Forum Rynku Zdrowia, które odbędzie się 23 i 24 października 2018 r. w Warszawie.

Zapraszamy na II Kongres Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość

Zapraszamy do uczestnictwa w drugim kongresie naukowym Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość, który odbędzie się 2 października 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego partnerem Forum Ochrony Zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, odbędzie się już po raz 8. Wydarzenie pokazuje, jak ważnym aspektem w debacie publicznej jest zdrowie.

Zapraszamy na specjalistyczne kursy menedżerskie z zakresu ochrony zdrowia – szkolenia startują już w październiku

Zapraszamy na kolejne kursy, które słuchacze mogą realizować jako niezależne szkolenia lub moduły pełnego programu MBA w ochronie zdrowia.

MBA w ochronie zdrowia wśród laureatów Rankingu szkół kształcących menedżerów zdrowia

Program MBA w ochronie zdrowia znalazł się na III miejscu ogólnopolskiego Rankingu szkół kształcących menedżerów zdrowia w kategorii kształcenie podyplomowe. Organizatorem zestawienia jest wydawnictwo Termedia, wydawca magazynu „Menedżer Zdrowia”.

Rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 14-16 maja w Katowicach odbędzie się X edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Dr Gałązka-Sobotka uczestniczy w warsztatach „Optimising the roles of health workers in Poland”

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka została zaproszona na międzynarodowe warsztaty organizowane przez Ministerstwo Zdrowia wraz z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), Komisją Europejską oraz European Observatory on Health and Policies. Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Optimising...

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka w debacie „Wspólnie dla Zdrowia”

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyła się pierwsza konferencja w ramach ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się w gronie ekspertów zaproszonych do rady programowej tego przedsięwzięcia.

Konferencja naukowo-ekspercka poświęcona Chorobie Parkinsona

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia organizuje konferencję naukowo-ekspercką „Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona – szansa czy konieczność” w dniu obchodów Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona. Konferencja odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 11:00-14:30 na terenie Uczelni Łazarskiego.