Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

Działa już strona internetowa centrum kompetencji Center of Value Based Healthcare.

Zapraszamy na stronę Center of Value Based Healthcare działającego przy Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego:

 

 

Center of Value Based Healthcare

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową Center of Value Based Healthcare utworzonego przy Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Konferencja prasowa połączona z debatą ekspercką

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zorganizował konferencję prasową połączoną z debatą ekspercką pt.: „Model opieki psychiatrycznej nakierowanej na wartość zdrowotną na przykładzie schizofrenii ”.

 

 

Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce

W ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum: Instytut Kardiologii, Narodowy Fundusz Zdrowia (lidera projektu) oraz Uczelnię Łazarskiego zorganizowano konferencję naukowo-ekspercką.

Opieka nad pacjentem bariatrycznym

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz nowo utworzone centrum kompetencji Center of Value Based Healthcare zorganizowały debatę ekspercką: "Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem otyłym w Polsce leczonym chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej KOS - BAR".

Value Based Healthcare oraz Value Based Procurment

Warsztat ekspercki „Jak budować system ochrony zdrowia oparty na wartości? Value Based Healthcare oraz Value Based Procurment w polskiej praktyce systemowej” zorganizowany został przez nowo utworzone na Uczelni Łazarskiego Center of Value Based Healthcare.

Nowe technologie medyczne a wartość zdrowotna – problem dostępności i oceny efektywności

Konferencja naukowo - ekspercka pt: „Nowe technologie medyczne a wartość zdrowotna – problem dostępności i oceny efektywności. Dostęp do nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia i ich znaczenie w Polsce (Value-based health care)”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sekcję Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju we współpracy z Center...

Życzenia świąteczne

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Konferencja prasowa połączona z debatą poświęcona Chorobie Parkinsona

W ramach obchodów Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia wraz z Polskim Towarzystwem Neurologicznym zorganizował Konferencję prasową połączoną z debatą pt. „Czas na zmiany w chorobie Parkinsona – wdrożenie modelu kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem”. Konferencja odbyła się w dniu 12...

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka w plebiscycie Kobiety Medycyny 2019

Ideą plebiscytu Kobiety Medycyny 2019 jest docenienie wyjątkowych kobiet związanych z medycyną i ochroną zdrowia, które w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej robią rzeczy nadzwyczajne, godne rozpropagowania i naśladowania.