Bieżące debaty

Bieżące debaty

Możliwości poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce. Mechanizmy wczesnego finansowania dostępu do terapii o najwyższej skuteczności klinicznej

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przy współpracy z Center of Value Based HealthCare zorganizował konferencję prasową połączoną z debatą ekspercką.