Zmiany w Ochronie Zdrowia 2020

 

22 września odbyła się uroczysta gala konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC. Spośród 56 zgłoszeń jury doceniło podmioty lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i poprawę doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC). Leaders of VBHC to współna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego.

 

W tegorocznej III edycji konkursu szpitale i placówki medyczne zgłosiły 56 projektów
i inicjatyw w kategoriach:

·       zarządzanie jakością – zarządzanie procesami,

·       zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta,

·       zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną,

·       zarządzanie kapitałem ludzkim,

·       organizacja przyjazna pacjentowi,

·       skuteczna profilaktyka i edukacja.

 

 

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

– Ten konkurs to doskonała okazja do pokazania, że w Polsce jest wiele znakomitych podmiotów i zespołów działających na rzecz poprawy doświadczeń pacjentów. W tym roku konkurencja była bardzo duża i pojawiły się liczne projekty, które warto promować na szerszym forum, bo wyprzedzają rozwiązania systemowe w budowaniu standardów opieki zdrowotnej w oparciu o jakość świadczonych usług – mówi Alicja Pollesch, Dyrektor Strategiczny i Członek Zarządu Wolters Kluwer Polska.

Laureaci w 6 kategoriach

Nominowanych i laureatów wyłoniły dwa niezależne organy: Kapituła oraz Jury Preselekcyjne, złożone z ekspertów rynku medycznego – m.in. przedstawicieli administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i fundacji.

Laureatami zostali:

1.     Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami:

Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich za projekt: Optymalizacja pracy najbardziej kluczowych pracowników szpitala na bloku operacyjnym oraz dostarczenie jakości dla pacjenta

2.     Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za projekt: Monitoring zdarzeń niepożądanych

3.     Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy za projekt: Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu

4.     Zarządzanie kapitałem ludzkim

Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich za projekt: Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego „pacjent-lekarz”

5.     Organizacja przyjazna pacjentowi

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za projekt: Akademia Opiekuna

6.     Skuteczna profilaktyka i edukacja

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu za projekt: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

Konferencja online z udziałem ekspertów

Galę konkursową poprzedziła konferencja online Zmiany w Ochronie Zdrowia, której hasłem przewodnim była „Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki – Value Based Healthcare w praktyce”.

Wydarzenie było okazją do eksperckiej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych, które umożliwią skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system oparty na wartości.

W trakcie konferencji odbyły się trzy debaty:

1.     Zdrowie priorytetem w polityce państwa – świadomy wybór czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?

1.     Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?

2.     Placówki medyczne w nowej telemedycznej rzeczywistości? W drodze od euforii do standaryzacji.


Konferencję rozpoczął dr n. ekon. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia a udział w panelach dyskusyjnych wzięli przedstawiciele instytucji rządowych odpowiedzialnych za kształtowanie systemu ochrony, jak również reprezentanci świadczeniodawców oraz samorządów zawodowych, m.in.:

·       mec. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

·       dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego

·       Agnieszka Kister, Dyrektor Jednostki Centrum e-Zdrowia

·       Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

·       prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

·       Maciej Miłkowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

·       Filip Nowak, p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl
Informacje o konkursie: https://liderzy-zmian.pl/

 

Kontakt dla mediów:
Anna Wątor
Kierownik Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
tel.: +48 539 957 950
e-mail: anna.wator@wolterskluwer.com