Osteoporoza - rekomendacje w zakresie poprawy diagnostyki i leczenia

 

Złamania kości na tle osteoporozy stanowią w naszym kraju ogromny, niedoszacowany problem medyczny i społeczny, na którego istotę zwracają uwagę liczni eksperci kliniczni i systemowi jak również Narodowy Fundusz Zdrowia. Eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia chcą aktywnie włączyć się do dyskusji na temat niezbędnych zmian w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.

Podczas spotkania w gronie ekspertów klinicznych, systemowych oraz przedstawicieli organizacji pacjentów podjęto dyskusję, która miała na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie standardów profilaktyki, diagnostyki oraz szerokiego dostępu do leczenia osteoporozy w Polsce.

 

W debacie udział wzięli:

 • prof. dr. hab. n. med. Marek Brzosko, Prezes Zarządu Głównego PTR,  Konsultant Krajowy
  ds. Reumatologii,
 • prof. dr. hab. n. med. Longina Kłosiewicz - Latoszek, Instytut Żywności i Żywienia,
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, Konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • prof. dr. hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Przewodnicząca zespołu ekspertów ds. osteoporozy NIGRiR,
 • prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc, Prezes Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii NIGRiR, 
 • Krystyna Wodejko Wicedyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej NFZ,
 • dr Artur Prusaczyk, Wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego,
 • Elżbieta Majewska, PARS,
 • Beata Ambroziewicz, Prezes  Polskiej Unii Organizacji Pacjentów,
 • dr Małgorzata Gałązka- Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁ,
 • Jerzy Gryglewicz ekspert ds. ekonomiki zdrowia Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁ.

 

 

 

Galeria zdjęć: