Wytyczne dla polskiego Planu Alzheimerowskiego - Rekomendacje panelu eksperckiego

 

W dniu 10 grudnia 2021 r. z inicjatywy Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego doszło do spotkania ekspertów klinicznych, systemowych, przedstawicieli MZ, NFZ, organizacji pacjenckich, którzy podjęli interdyscyplinarną dyskusję nt. celów strategicznych i działań operacyjnych, które powinny być uwzględnione w polskim planie na rzecz chorych na Alzheimera.

Podczas spotkania omówiono wnioski płynące z przeglądu międzynarodowego planów alzheimerowskich w innych krajach. Na ich podstawie zaprezentowano i omówiono rekomendacje dla Polski. W ramach podsumowania dyskusji zainicjowanej podczas spotkania eksperci zostali poproszeni o wskazanie domen działań strategicznych, które powinny znaleźć się w Planie Alzhemierowskim dla Polski oraz wskazanie kluczowych działań, które powinny być traktowane jako priorytetowe na najbliższe lata. Ocena przeprowadzona została za pomocą kwestionariusza ankiety, na której wypełnienie uczestniczący w seminarium otrzymali 7 dni.