Rekomendacje panelu ekspertów w zakresie poprawy dostępności do diagnostyki i leczenia

 

W związku z opublikowaniem przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia listopadzie 2019 roku raportu ,,Osteoporoza - NFZ o zdrowiu” w dniu 10 grudnia 2019 r. z inicjatywy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego odbyła się debata z udziałem kluczowych klinicystów, przedstawicieli NFZ, organizacji pacjentów oraz ekspertów klinicznych w zakresie osteoporozy, której celem było wypracowanie rekomendacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz szerokiego dostępu do leczenia osteoporozy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka.