Value Based Healthcare oraz Value Based Procurment

 

Warsztat ekspercki „Jak budować system ochrony zdrowia oparty na wartości? Value Based Healthcare oraz Value Based Procurment w polskiej praktyce systemowej” zorganizowany został przez nowo utworzone na Uczelni Łazarskiego Center of Value Based Healthcare w dniu 13 maja 2019 r. w godz. 14:00-17:00 w siedzibie Uczelni Łazarskiego ul. Świeradowska 43 sala 907 w Warszawie.

Celem powołania Center of VBHC jest inicjowanie i prowadzenie dyskusji publicznej poświęconej transformacji systemu ochrony zdrowia w system pacjentocentryczny nakierowany i oparty o mierzalne efekty zdrowotne. Center of VBHC jest nie tylko propagatorem modelu Michaela Portera, ale również partnerem merytorycznym dla szeroko pojętych interesariuszy systemu w identyfikacji kluczowych obszarów terapeutycznych i dopasowanych do nich mierników jakości, jak również badaniu doświadczeń pacjentów w pełnym łańcuchu choroby tzw. patient journey.

Przejście do modelu ochrony zdrowia opartego o premiowanie wyników leczenia nie odbędzie się w sposób natychmiastowy. Sukces wdrażania i upowszechniania takiego modelu zależy w dużej mierze od dialogu kluczowych interesariuszy rynku ochrony zdrowia w Polsce, a także od otwartości i umiejętności czerpania z doświadczeń innych krajów, którym udaje się z sukcesem wdrażać koncepcję VBHC, na którą składają się skuteczność kliniczna, wysoka jakość świadczeń oraz efektywność kosztowa. Inicjując działalność Center of Value Base Healthcare zaprosiliśmy uznanego eksperta ochrony zdrowia nakierowanej na wartość zdrowotną Pana Ramona Maspons Bosch, Dyrektora ds. innowacji w Agencji ds. jakości i oceny opieki zdrowotnej w Katalonii  aby podczas zamkniętego warsztatu podzielił się z nami swoim doświadczeniem ze skutecznego wprowadzenia Value Based Procurment.

 

 

Partnerzy warsztatu:

 

 

Galeria zdjęć: