Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona – szansa czy konieczność

Kontynuując prace w obszarze organizacji polskiej opieki zdrowotnej Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia zorganizował konferencję naukowo-ekspercką pt. „Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona – szansa czy konieczność” w ramach obchodów Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona, który przypada w dniu 11 kwietnia.
 
Konferencja odbyła się w dniu 11 kwietnia o godzinie 11:00-14:30 w Uczelni Łazarskiego, przy ul. Świeradowskiej 43 aula 130, w Warszawie.
 
System ochrony zdrowia w Polsce jest w fazie transformacji i rewidowane są modele opieki w poszczególnych jednostkach chorobowych. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoi polska neurologia i neurochirurgia w zakresie leczenia zaawansowanej postaci choroby Parkinsona interdyscyplinarny zespół IZWOZ wraz z zaproszonymi autorytetami klinicznymi pragnie przedłożyć do szerszej dyskusji propozycję rozwiązań w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki w chorobie Parkinsona w Polsce. Leczenie choroby Parkinsona  jest prowadzone przez neurologów i neurochirurgów, ale także lekarzy POZ, geriatrów, pielęgniarki, rehabilitantów itd. - co utrudnia koordynację opieki nad pacjentem.  Stworzenie modelu skoordynowanej opieki, zawierającego rekomendowane przez wytyczne kliniczne technologie lekowe i nielekowe oraz kompleksowe świadczenia niezbędne do zabezpieczenia potrzeb pacjenta, należy traktować jako fundament dalszych działań systemowych w tej jednostce chorobowej.

Spotkanie było okazją do przedstawienia środowisku klinicznemu oraz przedstawicielom kluczowych instytucji regulujących system ochrony zdrowia w naszym kraju oraz innym interesariuszom, najistotniejszych wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie, prezentującym kierunki  zmian systemowych, których wdrożenie mogłoby istotnie poprawić sytuację chorych na chorobę Parkinsona oraz zwiększyć kliniczną i ekonomiczną efektywność opieki w tym obszarze.

Patronat medialny: