Model opieki psychiatrycznej nakierowanej na wartość zdrowotną

 

29 sierpnia Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zorganizował konferencję prasową połączoną z debatą ekspercką pt.: „Model opieki psychiatrycznej nakierowanej na wartość zdrowotną na przykładzie schizofrenii ”.

Była to doskonała okazja do podsumowania pilotażu opieki środowiskowej, omówienia perspektyw i kierunków dalszych zmian w polskiej psychiatrii. Podczas konferencji przedstawiono kluczowe aspekty organizacji i finansowania opieki nad pacjentem ze schizofrenią oraz podsumowano dotychczasowe doświadczenia z pilotażu opieki środowiskowej z perspektywy: pacjentów, świadczeniodawców, płatnika publicznego i Ministerstwa Zdrowia. Wypowiedzi ekspertów w trakcie interesującej debaty zobrazowały zmiany, które są konieczne do dalszej poprawy opieki psychiatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów chorych na schizofrenię.

Polska psychiatria wymaga opracowania nowego modelu finansowania i organizacji świadczeń uwzględniającego bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych powiązane z efektem zdrowotnym i zmniejszeniem kosztów społecznych. Szczególnie pilne jest ustanowienie nowych standardów opieki nad pacjentem, a także regularny pomiar i doskonalenie jakości opieki, zgodnie z koncepcją Value Based Health Care”- dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

W celu zapewnienia długofalowej poprawy w opiece psychiatrycznej należy zagwarantować w perspektywie najbliższych kilku lat finansowanie świadczeń na poziomie co najmniej 5% ogólnych wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej” – lek. Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

W ciągu roku od uruchomienia pilotażu NPOZP powstało 27 Centrów Zdrowia Psychicznego w 14 województwach obejmujących swoim działaniem 3 miliony mieszkańców, zarówno z wielkich miast, jak i małych miasteczek i terenów wiejskich.. Centra Zdrowia Psychicznego są podstawową jednostką opieki nad pacjentem, zlokalizowaną blisko jego miejsca zamieszkania i oferującą wszystkie podstawowe formy opieki - ambulatoryjną, domową, oddział dzienny i stacjonarny dla populacji od 50 tysięcy do 200 tysięcy mieszkańców. Obecnie rozszerzamy liczbę placówek biorących udział w pilotażu, tak aby objąć łącznie 4,5 mln osób dorosłych.”- dr Marek Balicki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii, Dyrektor Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

PAP

 

Oficjalnym partnerem projektu jest:

 

Galeria zdjęć:

PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP