Oferta

Badania

Aktualnie koncentrujemy się na projektach związanych z badaniem poziomu stresu i skali wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego (lekarze i pielęgniarki). Dodatkowo nasze badania obejmują analizę różnych sposobów radzenia sobie ze stresem i skutecznych metod zapobiegania procesowi wyczerpania i wypalenia w pracy z pacjentem medycznym.

Warsztaty i szkolenia, wykłady, prezentacje:

Zarządzanie energią osobistą i profilaktyka wypalenia zawodowego.

 • Główne przyczyny i mechanizm wypalenia zawodowego.
 • Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu w pracy z pacjentem w środowisku medycznym.
 • Prawidłowy cykl zarządzania energią osobistą.
 • Strategie i rola zdrowego odreagowania/rozładowywania stresu i napięcia w procesie zarządzania energią osobistą.
 • Sposoby i mechanizm efektywnej regeneracji, jako podstawa zachowania zdrowia i dobrej kondycji psycho-fizycznej.

Zarządzanie stresem własnym i stresem pacjenta.

 • Mechanizm powstawania i skutki działania stresu na psychikę i nasz organizm.
 • Główne przyczyny stresu  - co mnie stresuje w pracy i w życiu prywatnym (autoanaliza).
 • Sygnały działania stresu – świadomość ciała i jego reakcji na stres.
 • Techniki świadomego oddychania, jako ważne narzędzie redukcji stresu i wyciszenia poprzez aktywowanie przywspółczulnego układu nerwowego (trybu relaksu i uspokojenia).
 • Techniki relaksacji i wyciszenia (medytacja).
 • Efektywne i proste ćwiczenia ruchowo-oddechowe, redukujące napięcia mięśniowe, polepszające nasze samopoczucie i przygotowujące nasze ciało na stres.
 • Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy z pacjentem medycznym. 

Trudne rozmowy z pacjentem i/lub jego rodziną – zarządzanie stresem i negatywnymi emocjami w kontakcie z rozmówcą.

 • Psychologia kontaktu i relacji z pacjentem – proces kontaktu i komunikacji oraz obszary trudności.
 • Mechanizm powstawania i działania stresu oraz emocji w trakcie kontaktu z drugą osobą.
 • Prawidłowa komunikacja z drugą osobą w sytuacji stresu i presji emocji (Model 3 Poziomów Kontaktu i Psychologicznego Aikido).
 • Samokontrola stresu i własnych reakcji emocjonalnych w relacji z drugą osobą.
 • Zarządzanie stresem i emocjami rozmówcy – przełączanie rozmówcy na poziom merytoryczny i realizowanie celu i przedmiotu rozmowy.
 • Sytuacje trudne, którym towarzyszą stres i emocje negatywne - opór psychologiczny, zachowania roszczeniowe, komunikowanie negatywnych informacji pacjentowi.

Budowanie kontaktu i relacji z pacjentem w oparciu o zaufanie i zdrową, niewypalającą empatię.

 • Psychologia budowania relacji opartej na zaufaniu.
 • Empatia i jej rola w budowaniu dobrego kontaktu i relacji z pacjentem.
 • Empatia emocjonalna i poznawcza. Kiedy empatia wypala i utrudnia bycie skutecznym a kiedy pomaga w pracy z pacjentem.
 • Sojusz terapeutyczny – na czym polega i jakie są jego efekty.
 • Zaufanie pacjenta do lekarza, pielęgniarki (czy też innych członków zespołu terapeutycznego) a skuteczność procesu leczenia pacjenta.
 • Właściwe wykorzystanie pozycji eksperta przez lekarza w relacji z pacjentem na poziomie merytorycznym. Rezygnacja budowania relacji z pozycji przewagi, siły na rzecz empatycznej i partnerskiej postawy lekarza na poziomie ludzkim (emocjonalnym).
 • Jak zaufanie, sojusz terapeutyczny oraz odpowiednia relacja z pacjentem zapobiegają zjawisku wypalenia lekarza.

Rozwijanie uważności (mindfulness) i współodczuwania (compassion), jako skutecznego narzędzia w profilaktyce stresu, wypalenia oraz budowania satysfakcjonującej relacji z pacjentem.

 • Co to jest uważność i współodczuwanie i skąd się to wzięło?
 • Badania naukowe potwierdzające skuteczność i zastosowanie tego podejścia w biznesie i opiece medycznej.
 • Techniki i strategie rozwijania oraz doskonalenia uważności oraz postawy współczucia.
 • Uważność i współczucie jako narzędzia podnoszące efektywność relacji z pacjentem.
 • Uważność i współczucie, jako sposób na skuteczne zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
 • Wpływ uważności i współczucia u lekarza, pielęgniarki na skuteczność leczenia pacjenta.

Dobra komunikacja i efektywna współpraca w zespole terapeutycznym.

 • Zasady tworzenia i powstawania zespołu. Dobór osób do zespołu zadaniowego (terapeutycznego).
 • Reguły funkcjonowania, komunikowania się oraz role zespołowe i efektywna współpraca
 • w zespole terapeutycznym.
 • Indywidualne różnice psychologiczne (profile i typy psychologiczne) członków zespołu a efektywna komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym (diagnoza indywidualna, diagnoza całego zespołu).
 • Dojrzała komunikacja: stany ja (model Analizy Transakcyjnej), komunikowanie się z szacunkiem  dla rozmówcy - elementy Nonviolent Communication (NVC).
 • Właściwa komunikacja w sytuacjach trudnych w stresie, pod presją emocji –  Model 3 Poziomów Uważnego Kontaktu i Komunikacji, Model Psychologicznego Aikido.
 • Samokontrola emocji negatywnych, stawianie granic – komunikacja asertywna w zespole.
 • Profilaktyka i rozwiązywanie konfliktów w zespole  terapeutycznym (Model Thomasa).
 • Wzajemne wspieranie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zespole terapeutycznym  – zasady i reguły spotkań/zebrań grupowych w środowisku medycznym. 

Work – life balans, czyli utrzymanie zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym.

 • Cykl energetyczny a zachowanie równowagi.
 • Rodzaje energii i proces dobrego gospodarowani nią.
 • Różne obszary aktywności życiowych oraz role pełnione w życiu, a zachowanie równowagi.
 • Obszary wsparcia i „doładowywania baterii”, jako antidotum na zmęczenie psychiczne i fizyczne.

Projekty doradcze
Oferujemy różnym placówkom medycznym możliwość:

 • Analizy i oceny sytuacji w danej placówce (organizacji) pod kątem: zaangażowania i motywacji pracowników, poziomu stresu i zagrożenia wypaleniem zawodowym wśród personelu medycznego oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, efektywności i jakości komunikacji w organizacji, gotowości vs oporu przed wdrażaniem określonych zmian w placówce (organizacji).
 • Analizy i oceny poziomu kompetencji wśród personelu w zakresie: kierowania i zarządzania personelem w placówce, komunikacji i współpracy w zespołach terapeutycznych, radzenia sobie ze stresem i zarządzania własną energią i zapobieganiu wyczerpaniu i wypaleniu zawodowemu.
 • Implementowania kompleksowych działań, dotyczących zmian w organizacji, mających na celu poprawę aktualnej sytuacji w placówce (organizacji) w zakresie satysfakcji z pracy, efektywnej komunikacji, poziomu stresu i zagrożenia wypaleniem zawodowym  oraz wdrażania kompleksowych i spójnych procesów edukacyjnych nakierowanych na zwiększenie poziomu kompetencji miękkich wśród personelu medycznego w wyżej wymienionych obszarach.

Osoby indywidualne
konsultacje, psychoterapia, coaching:

Wszystkim tym, którzy w pracy z pacjentem zauważają u siebie pojedyncze lub kompleksowe sygnały wyczerpania, przemęczenia, czy też konkretne objawy przeżywanego kryzysu w pracy w relacji pomagania, w pracy terapeutycznej z pacjentem,  lub też doświadczają innego typu trudności, czy problemów psychologicznych (silny stres, trudne relacje w pracy z kolegami z zespołu, z przełożonym, trudne relacje z pacjentem lub jego rodziną, itp.), oferujemy:

 • indywidualne konsultacje psychologiczne
 • indywidualny coaching (praca nad określonym problemem),
 • indywidualną terapię krótko i średnio terminową
 • regularne grupy wsparcia (cykliczne spotkania grupowe).