Ankieta badająca wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe, chroniczne przemęczenie i wyczerpanie, stres, trudności z utrzymaniem równowagi między życiem osobistym i zawodowym to poważne problemy, które dotykają personel medyczny pracujący z pacjentem (lekarze, pielęgniarki i położne) nie tylko w Polsce. Jednak w ostatnim czasie u nas w kraju wydaje się to być bardzo poważnym i niepokojącym zjawiskiem. Ma to wpływ na odczuwaną satysfakcję z wybranego zawodu, na jakość pracy, czy generalnie na jakość życia personelu medycznego, ale także negatywnie wpływa na sam proces terapeutyczny i efektywność pracy z pacjentem.

Celem naszego projektu jest zbadanie skali i specyfiki powyższych zjawisk w Polsce i zdiagnozowanie szczególnie palących problemów po to, by opracować i wdrożyć konkretne działania zaradcze, które w istotny sposób przyczynią się do zmiany aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w tych obszarach. Krótko mówiąc: naszym celem jest wykorzystanie zdobytych poprzez to badanie ankietowe informacji do znaczącej poprawy jakości pracy z pacjentem i umożliwienia lepszego radzenie sobie z trudnościami, stresem i zmęczeniem, zapobiegając tym samym groźnemu zjawisku, jakim jest wypalenia zawodowe. Ankieta bada Państwa opinie i subiektywne odczucia w wyżej wymienionych obszarach. Ankieta jest anonimowa. 

Jeśli jesteś lekarzem, pielęgniarką lub położną, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu – kontakt: krzysztof.kaluta@lazarski.pl