Zespół

Kierownik Merytoryczny Centrum: Krzysztof Kaluta

Konsultant/Coach/Trener: Anna Daria Nowicka