Krzysztof Kaluta

Kierownik Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego

Jest dyplomowanym psychologiem i od ponad 20 lat pracuje jako psycholog biznesu, senior executive konsultant, coach, trener, psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Po ukończeniu studiów psychologicznych przez kilka lat pracował jako asystent w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu w Katedrze Psychologii Rozwoju Człowieka. Propaguje i wdraża w środowisku biznesowym oraz medycznym koncepcję i techniki podejścia uważności (Mindfulness) oraz wiedzy i praktyki z zakresu psychologii poznawczej, behawioralnej i społecznej.

Doskonalił swoją wiedzę psychologiczną i psychoterapeutyczną w zakresie pracy z ciałem - Biosyntezy, psychoterapii Gestalt i Analizy Transakcyjnej, Psychologii Zorientowanej na Proces. Aktywnie rozwija swój warsztat psychoterapeutyczny. Jako psychoterapeuta wykorzystuje liczne techniki i strategie pracy z oddechem, bazujące na najnowszych badaniach i wiedzy z zakresu fizjologii stresu, emocji oraz neurofizjologii mózgu. Od około 25 lat praktykuje różne formy medytacji (w tym Mindfulness i Compassion) i pracy z ciałem (m. in. sztuki walki), korzystając aktywnie z tego doświadczenia w swojej pracy.

Współpracuje z Instytutem Psychoimmunologii IPSI w Warszawie (z Wojciechem Eichelbergerem) oraz z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, z  Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia (IZWOZ) - jest kierownikiem merytorycznym Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego. Jest założycielem i prezesem zarządu Fundacji Otwarty Umysł Otwarte Serce, w ramach której zajmuje się wsparciem psychologicznym personelu medycznego, udzielaniem pomocy i wsparcia osobom doświadczających przemocy (również mobbing) oraz pracą z szeroko definiowaną traumą. Jako Senior Executive Consultant współpracuje w projektach dla biznesu z firmą Franklin Covey Polska.

Od wielu lat realizuje projekty edukacyjne dla lekarzy, pielęgniarek w obszarze umiejętności miękkich:
w zakresie komunikacji interpersonalnej w zespołach terapeutycznych, budowania kontaktu i relacji z pacjentem, zarządzania stresem, profilaktyki wyczerpania i wypalenia zawodowego oraz projekty edukacyjne, nastawione głównie na redukcję stresu i poprawę jakości życia pacjentów. Jest między innymi współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów dla lekarzy i personelu medycznego na podstawie książki „Być lekarzem, być pacjentem”). Jest także autorem programu zajęć „Trudne Rozmowy”, opartego o autorski model komunikacji w stresie i pod presją emocji, kierowanego do lekarzy i pielęgniarek w sytuacji trudnych rozmów z pacjentem i jego rodziną (rekomendowany przez Wojciecha Eichelbergera), a także z powodzeniem realizowanego w obszarze biznesu.

Prowadzi własną praktykę prywatną w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i pomocy psychologicznej w ramach współpracy z Instytutem Psychoimmunologii IPSI w Warszawie oraz prowadzonej przez siebie Fundacji Otwarty Umysł Otwarte Serce.

Cezary Skura

Jest psychologiem społecznym, psychologiem twórczości, absolwentem Uniwersytetu SWPS (także specjalność: psychoterapia i psychologia twórczości), psychoterapeutą w podejściu Gestalt. Absolwent letniej szkoły psychoterapeutów Gestalt. Absolwent Szkoły psychoterapeutów i trenerów grupowych w Instytutucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Ukończył także Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Prowadzi psychoterapię krótko i długoterminową, konsultacje. Pracuje z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami lękowymi i innymi.

Uważnością, psychologią, psychoterapią, medytacją, czy szeroko pojętym samorozwojem zajmuje się ponad 20 lat. Ma ponad 10 lat doświadczenia w działalności szkoleniowej, pracy warsztatowej, kursach, sesjach indywidualnych, prowadzeniu grup. Pracował jako psycholog szkolny w Gimnazjum Integracyjnym w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i sesje indywidualne, dla dorosłych, młodzieży, dzieci. Pracuje także z firmami, szkoli specjalistów (np. lekarzy, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli).

Ukończył drugą edycję szkolenia nauczycielskiego dla trenerów/nauczycieli MBSR/MBCT, (Mindfulness Based Stress Reduction/Mindfulness-Based Cognitive Therapy),  według programu The Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mindfulness, a także członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR/MBCT.

Ukończył szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z grupami, pracy ze stresem, emocjami, oddechem, psychoterapii grupowej, analizy transakcyjnej, pracy ze snem w wymiarze terapeutycznym i rozwojowym, pracy poprzez ciało, cyklu energetycznego Zinkera, terapii systemowej, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, pracy z parą, pracy ze stresem, psychodramy i inne. Ukończył fakultet w zakresie podstaw psychologii transpersonalnej z Wojciechem Eichelbergerem oraz indywidualny proces terapii w nurcie psychologii/psychoterapii transpersonalnej oraz cykl warsztatów rozwojowych "Progi życia”.

Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, Instytutem Uważności i Psychoterapii, Warszawską Grupą Psychologiczną, z fundacją Etoh,  Prowadzi obecnie 3 edycję treningu uważności Mindfulness i współczucia Compassion w ramach studiów podyplomowych na uniwersytecie SWPS. Współprowadził pierwszy w Polsce projekt „Mindfulness i akceptacja w zmianie zachowania” na tej uczelni, dwie edycje warsztatów otwartych w ramach koła naukowego Uniwersytetu SWPS oraz Strefy Psyche. Obecnie także kierownik praktyk dla studentów wydziałów psychologii, w zakresie podejść uważności i współczucia na Uniwersytecie SWPS. Założył i prowadzi własną Pracownię Mindfulness i Compassion.

Pracuje z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami lękowymi, kryzysami osobistymi i zawodowymi, przeciążeniem stresem i wypaleniem zawodowym.