Misja

Podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cel

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.

Solidarni z Ukrainą

Głęboko zaniepokojeni i poruszeni sytuacją na Ukrainie wyrażamy solidarność z ukraińskimi obywatelami, szczególnie z ukraińskimi członkami społeczności akademickiej – studentami, wykładowcami, pracownikami administracyjnymi Uczelni Łazarskiego. Wspieramy naród ukraiński w wysiłkach na rzecz obrony suwerenności swojego kraju, jego niepodległości i integralności...

MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE

Dążąc do zapewnienia możliwie najlepszych i najnowocześniejszych metod opieki nad przyszłymi matkami oraz najmłodszymi pacjentami, zainicjowano pierwszy w skali Polski konkurs. MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE to milowy krok w przełamywaniu schematów i umacniania pozycji szpitali jako liderów wdrożeń innowacji. Pomysłodawcą konkursu jest Instytut Matki i Dziecka....

Ruszyły zapisy na bezpłatną konferencję Zmiany w Ochronie Zdrowia 2022

Tegoroczna, trzecia już edycja konferencji przebiegać będzie pod hasłem „Jakość i efektywność w opiece nad pacjentem”. Partnerem wydarzenia, organizowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Wolters Kluwer Polska, jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Od projektu badawczego do uruchomienia unikatowego w skali kraju kierunku studiów podyplomowych

Szpitalna ocena technologii medycznych, czyli Hospital Based HTA, od lat wykorzystywana przez szpitale na całym świecie, staje się profesjonalnym narzędziem również w Polsce. Jedynym ograniczeniem w jego wykorzystaniu jest niewielki odsetek osób, które dysponują wiedzą na ten temat. W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego ruszyły studia podyplomowe...

Pilna potrzeba dokształcania kadr w zakresie nowoczesnego zarządzania promocją zdrowia i profilaktyką chorób

Zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, promocja zdrowia i profilaktyka chorób stoją na progu wielkiej transformacji, zarówno na poziomie centralnym i regionalnym, jak również placówek ochrony zdrowia i placówek oświatowych, instytucji pozarządowych...

Raport „Szkoła, gmina, system – partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy”

Co miasta mają wspólnego ze zdrowiem? Dlaczego to właśnie szkoły i nauczyciele mają tak ważną rolę do odegrania w trosce o zdrowie miejskich społeczności, uczniów i ich rodzin? Więcej na ten temat można przeczytać w wyjątkowym raporcie: „Szkoła, gmina, system – partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy”, który dziś w ramach globalnej inicjatywy Cities Changing...

Już wiemy, jak będzie wyglądała branża Life Sciences & Healthcare w Polsce

Jest już dostępna kolejna edycja raportu „Top Disruptors in Healthcare”! Patronem jedynego w Polsce przeglądu polskich startupów medycznych, opracowanego przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali oraz spółkę wZdrowiu, jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

 

Konferencja prasowa pt.: „SZKOŁA, GMINA, SYSTEM – PARTNERSTWO PRZECIW EPIDEMII OTYŁOŚCI I CUKRZYCY”

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbędzie się konferencja prasowa pt.:„SZKOŁA, GMINA, SYSTEM – PARTNERSTWO PRZECIW EPIDEMII OTYŁOŚCI I CUKRZYCY”. Spotkanie poświęcone będzie premierze raportu Cities Changing Diabetes (CCD) w Polsce i omówieniu rekomendacji, które z niego płyną. Koordynatorem badania, którego wyniki zostaną opublikowane w raporcie, był Instytut Zarządzania w...

Międzynarodowa Konferencja „HB-HTA w Polsce – już jest!”

Już 7 czerwca odbędzie się międzynarodowa konferencja „HB-HTA w Polsce – już jest!”. Spotkanie w gronie znamienitych ekspertów będzie swoistym zwieńczeniem wieloletniego projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, realizowanego przez Konsorcjum naukowo-badawcze: NFZ – Uczelnia Łazarskiego – Narodowy...

Uczelnia Łazarskiego została uhonorowana tytułem Marka Godna Zaufania 2022 w kategorii „Edukacja biznesu”

W tym roku uczestnicy badania oceniali marki aż w 25 kategoriach. Spontanicznie wymienili nazwy 350 brandów, którym ufają. Marką, która okazała się najbardziej godną zaufania w kategorii „Edukacja biznesu” jest Uczelnia Łazarskiego.