Autorskie programy studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych

Centrum Kształcenia Podyplomowe Uczelni Łazarskiego wygrało konkurs organizowany przez Agencję Badań Medycznych na opracowanie i realizację dwóch autorskich programów studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych jako narzędzia do poprawy efektywności kształcenia kadr medycznych.

 

W ramach wygranego projektu „Kompetencje na rzecz rozwoju innowacyjnego sektora ochrony zdrowia. Innowacje i technologie kluczem do wzrostu wartości zdrowotnej i budowy zrównoważonego systemu” uczelnia zrealizuje dwa kierunki studiów podyplomowych:

  • MBA Healthcare Innovation & Technology - MBA HIT,
  • Szpitalna ocena technologii medycznych - HB HTA.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadr sektora ochrony zdrowia, zatrudnionych zarówno w strukturach podmiotów leczniczych, ośrodków akademickich i innych B+R, jak również instytucji administracji centralnej i podmiotów biznesowych w zakresie inicjowania, projektowania, rozwoju i komercjalizacji projektów technologicznych, w oparciu o ocenę skuteczności i efektowności tworzonych rozwiązań.

Program MBA Healthcare Innovation & Technology – MBA HIT jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kadr medycznych na specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze badań i rozwoju, w szczególności w zakresie rozwoju innowacji, oceny ich skuteczności i efektywności na drodze do komercjalizacji, w tym w ramach badań klinicznych. MBA HIT będzie kształcił przedsiębiorczych liderów i ekspertów zdolnych do zarządzania w dynamicznym sektorze ochrony zdrowia.

W Polsce wytyczne dotyczące HB HTA stają się profesjonalnym narzędziem, które jest dostępne również dla krajowych placówek medycznych. Niestety ograniczeniem w pełnym wykorzystaniu tej metodyki jest niewielka liczba osób, które posiadają odpowiednią wiedzę na temat HB HTA oraz umiejętności praktycznego jej stosowania. Wprowadzenie studiów podyplomowych Szpitalna ocena innowacyjnych technologii medycznych – HB HTA może pomóc w zwiększeniu kompetencji personelu i poprawie efektywności wdrażania nowoczesnych, skutecznych i efektywnych kosztowo technologii medycznych.

Rekrutacja na kierunek MBA Healthcare Innovation & Technology - MBA HIT rozpocznie się w styczniu, natomiast rekrutacja na kierunek Szpitalna ocena technologii medycznych - HB HTA rozpocznie się w maju.