Bezpieczne zdrowie również cyfrowo

Już 24 maja 2022 roku odbędzie się konferencja RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu – IV edycja wydarzenia znanego dotąd pod nazwą RODO w zdrowiu. Patronem wydarzenia jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Kluczowym zagadnieniem IV edycji konferencji będzie promowanie kodeksu postępowania w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia tzw.  „Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia”. Aby Kodeks w pełni wszedł w życie, kluczowe jest powołanie podmiotu monitorującego. Ma on prawo oceniać zdolność podmiotów do stosowania Kodeksu, monitorować przestrzeganie przepisów Kodeksu, przeprowadzać okresowy przegląd funkcjonowania Kodeksu czy wreszcie rozpatrywać wnioski i skargi na naruszenie Kodeksu.

Ważną częścią wydarzenia będzie również budowanie świadomości w zakresie obowiązków w obszarze cyberzagrożeń związanych z prowadzeniem działalności w środowisku cyfrowym. Konferencja będzie poruszała tematykę metod zabezpieczania danych pacjentów, sposobów ochrony przed cyberatakami oraz praktycznych wskazówek co do podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników sektora ochrony zdrowia.

W debatach i panelach udział wezmą m.in. przedstawiciele największych podmiotów i instytucji sektora ochrony zdrowia w Polsce, świata nauki i środowiska akademickiego oraz administracji publicznej.

Konferencja RODO i cyberbezpieczństwo w zdrowiu odbędzie się w formule online. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.rodowzdrowiu.pl.