Center of Value Based Healthcare

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową Center of Value Based Healthcare utworzonego przy Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Szanowni Państwo,

Jesteśmy pierwszym w Polsce ośrodkiem naukowym , którego praca koncentruje się na integracji środowisk eksperckich, naukowych, pacjenckich, świadczeniodawców, płatnika publicznego oraz decydentów w celu jak najszybszej implementacji koncepcji VBHC do polskich realiów systemowych.

Jesteśmy propagatorem modelu Michaela Porter’a i wraz z szerokim gronem interesariuszy podejmujemy prace zmierzające do identyfikacji kluczowych mierników wartości zdrowotnej oraz stworzenia nowego modelu płatności za kompleksową opiekę medyczną, premiującego efekt leczenia istotny dla pacjenta.

Inicjujemy i moderujemy dyskusję publiczną poświęconą transformacji systemu ochrony zdrowia w system pacjentocentryczny nakierowany i oparty o mierzalne efekty zdrowotne.

 

www.cofvbhc.pl

 

Z pozdrowieniami,

Zespół Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego