Czas na bezpieczeństwo w opiece zdrowotnej

22 kwietnia 2022 r. odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo Pacjenta”. W wydarzeniu organizowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku wzięli udział m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Według ekspertki prawdziwa zmiana w systemie ochrony zdrowia dokona się wtedy, gdy przewartościujemy priorytety, a najważniejszym stanie się bezpieczeństwo pacjenta.

Na konferencji „Bezpieczeństwo Pacjenta” przedstawiono doświadczenia polskich szpitali, dyskutowano na czym polega kultura bezpieczeństwa pacjenta w Polsce, a także omówiono wyzwania systemu w przyszłości  z perspektywy pacjenta.

Według Światowej Organizacji Zdrowia bezpieczeństwo pacjenta jest jednym z kluczowych
i nienegocjowanych przymiotów jakości usług medycznych. Kultura bezpieczeństwa pacjenta jest kulturą, w której wszyscy mają ciągłą i aktywną świadomość prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji, w której coś może się nie udać. To sprawiedliwa i otwarta kultura, w której każdy może dowiedzieć się co funkcjonuje nieprawidłowo, a nastąpienie sprawić, aby zaczęło funkcjonować tak, jak powinno.[1]

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego podczas sesji dotyczącej kultury bezpieczeństwa pacjenta poruszyła temat bezpieczeństwa w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Dr Gałązka-Sobotka twierdzi, że dbanie o jakość opieki nie należy ograniczać tylko do szpitali. Według ekspertki, warunkiem poprawnego funkcjonowania bezpiecznego systemu zdrowotnego jest tworzenie go u podstaw, a więc również w POZ i AOS. Zaznaczyła, że niezwykle cennym kapitałem w ochronie zdrowia jest zaufanie, które zwykle buduje się na początku drogi pacjenta po systemie, a więc właśnie w relacjach z lekarzem pierwszego kontaktu. W jej opinii nie uda się wprowadzić istotnych zmian w systemie bez dobrze działających przychodni POZ i dobrej komunikacji pomiędzy pacjentami, a lekarzami i innymi specjalistami, a także wysokiej jakości działań profilaktycznych.

Retransmisja konferencji dostępna jest TUTAJ


[1] Wystąpienie dr Piotra Mierzejewskiego w czasie : IV Sympozjum “Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – jak lekarz powinien postąpić, gdy popełni błąd” , które było elementem projektu Bezpieczny Pacjent-Bezpieczny Lekarz  realizowanym przez Medycynę Praktyczną i Naczelną Izbę Lekarską 31.03.2011 Warszawa.