DNA skutecznej promocji zdrowia

Czy prowadzone przez samorządy działania w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia skutkują wzrostem zdrowia ich społeczności? Czy to proporcjonalna zależność? Jak to wygląda w praktyce? Uczelnia Łazarskiego i PZU Zdrowie zapraszają do wysłuchania ostatniej rozmowy w ramach cyklu podcastów „Promocja i profilaktyka w zdrowiu – warto po(d)słuchać”.

4

Jednostki samorządu terytorialnego odgrywają w obszarze zarządzania promocją i profilaktyką chorób coraz istotniejszą rolę. Ich znaczenie będzie umacniać się także w obliczu transformacji, która zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” dokona się tak na poziomie centralnym, jak i regionalnym systemu opieki zdrowotnej, w tym także w ramach zadań jednostek samorządu terytorialnego. 

Jak skutecznie planować strategie promocji zdrowia w JST? Jakich pułapek unikać i na które aspekty kłaść największy nacisk? Na te i inne pytania odpowie w naszym czwartym i ostatnim już podcaście dr Grzegorz Szczuka, dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, jeden z twórców sukcesu Miasta Gdańsk w skutecznej promocji zdrowia.

Wszystkie 4 podcasty, które powstały w ramach cyklu „Promocja i profilaktyka w zdrowiu – warto po(d)słuchać” są dostępne na LinkedIn, Facebooku oraz YouTube. Zapraszamy!

***

„Promocja i profilaktyka w zdrowiu – warto po(d)słuchać” to cykl podcastów dedykowanych nowoczesnej profilaktyce chorób i promocji zdrowia, czyli dwóm bohaterkom nowatorskiego kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie Promocją Zdrowia i Profilaktyką Chorób realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, którego partnerem merytorycznym jest PZU Zdrowie. Kierownikiem studiów i gospodynią podcastów jest Marta Pawłowska.

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób została przedłużona do 16 października.  

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Aplikuj już dziś!