Dr Gałązka-Sobotka uczestniczy w warsztatach „Optimising the roles of health workers in Poland”

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka została zaproszona na międzynarodowe warsztaty organizowane przez Ministerstwo Zdrowia wraz z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), Komisją Europejską oraz European Observatory on Health and Policies. Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Optimising the roles of health workers in Poland”. Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w dniu 8 maja 2018 r.

Podczas warsztatów dr Małgorzata Gałązka-Sobotka przedstawi prezentację nt.: „Kompetencji asystentów ds. dokumentacji medycznej”. Wystąpienie to stanowić będzie podsumowanie doświadczeń Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, której dr Gałązka-Sobotka jest koordynatorem w obszarze zdrowia.