Dr Gałązka-Sobotka w Radach Naukowych Instytutu Kardiologii oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Zdrowia, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka została powołana do składu Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Ponadto dr Gałązka-Sobotka, decyzją Ministra Zdrowia, została powołana do składu Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, kierownikiem programu „MBA w Ochronie Zdrowia”, a także dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej oraz Doradcy Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym. Autorka licznych artykułów i publikacji eksperckich oraz raportów badawczych poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia.