Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor IZWOZ, w gronie laureatów pierwszej edycji konkursu „Perspektywy Medycyny”

Nagrodę w kategorii „Nowoczesna Edukacja Medyczna” dr Małgorzata Gałązka-Sobotka otrzymała za kierowanie licznymi, certyfikowanymi przez Uczelnię Łazarskiego programami szkoleniowymi przeznaczonymi dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych sektora opieki zdrowotnej. Gratulujemy!

Celem konkursu jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej, oraz popularyzacji postaw prozdrowotnych.

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia kandydatów w zakresie wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Brała także pod uwagę sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Istotna przy ocenie była popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny. Nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach:

Gala wręczenia nagród "Perspektywy Medycyny 2021" dostępna jest TU.

Przybliżając ideę konkursu „Perspektywy Medycyny”, prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący kongresu, mówił o „potrzebie umacniania sukcesu”, nagłaśniania tego, co jest osiągnięciem zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym.

Gala wieńcząca obrady jury odbyła się w trakcie Światowego Kongresu Audiologii (World Congress of Audiology) i prezentacji raportu z 3. Kongresu Zdrowie Polaków 2021.