Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka kolejny raz na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia

Poznaliśmy laureatów XV edycji Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, a także IV edycji Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym zestawieniu Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się na dziewiątym miejscu listy osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia.

Gratulujemy dr Gałązce-Sobotce zajęcia wysokiej pozycji wśród pierwszej setki wybitnych ekspertów, lekarzy i praktyków na co dzień związanych z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Lista Stu to zestawienie najbardziej wpływowych osób w tym obszarze, które cieszy się uznaniem środowiska. Pozycję na liście można traktować jako recenzję środowiska związanego z obszarem ochrony zdrowia, w zakresie działalności i osiągnięć danej osoby.

Zestawienie tworzone jest przez redakcję „Pulsu Medycyny”, która w tym roku przedstawiła jurorom do oceny nominacje ponad 300 osób do obu wyróżnień. Do kapituły zostali zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin medycyny i ośrodków w kraju, a także eksperci ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjentów. Zgodnie z regulaminem, jury oceniało kandydatów według trzech kryteriów: osiągnięcia i dokonania w 2017 roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku medycznym oraz siła publicznego oddziaływania.

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka jest Dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Kierownikiem programu „MBA w Ochronie Zdrowia”, a także Dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia.

Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej oraz doradcy Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym. Tworzy także liczne artykuły i publikacje eksperckie oraz raporty badawcze poświęcone ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia.

W 2017 r. roku dr Gałązka-Sobotka zainicjowała prace Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, w wyniku których powstały raporty dotyczące m.in. obszarów takich jak: gastroenterologia, przewlekła białaczka limfocytowa, chirurgia naczyniowa, ablacje w leczeniu arytmii serca, opieka koordynowana i kompleksowa w chorobie Parkinsona czy możliwości poprawy opieki nad chorym na raka jelita grubego.

„W minionym roku skoncentrowaliśmy uwagę na hematoonkologii. Badania wśród klinicystów oraz samych pacjentów potwierdziły, że kreatorzy opieki onkologicznej w Polsce nie uwzględnili w dotychczasowych rozwiązaniach specyfiki leczenia nowotworów krwi i układu chłonnego. Mam nadzieję, że rozwiązania, które szeroko dyskutowaliśmy ze środowiskiem hematoonkologicznym i spotkały z pozytywnym odbiorem regulatorów będą przedmiotem wdrażania w 2018 roku” - mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest także inicjatorką oraz liderką Sektorowej Rady ds. Kompetencji w obszarze ochronie zdrowia,  także projektu  szkoleniowego „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”.

W 2017 r. decyzją Ministra Zdrowia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka została powołana do składu Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a także do składu Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.