Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka kolejny raz w czołówce na Liście Stu Pulsu Medycyny

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia za swoje zaangażowanie i wkład w rozwój ochrony zdrowia nakierowanej na wartość została uhonorowana 5. miejscem na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.

Gratulujemy wysokiej pozycji wśród pierwszej dziesiątki wybitnych ekspertów, lekarzy i praktyków na co dzień związanych z systemem zdrowia w Polsce. Kandydaci oceniani są przez kapitułę konkursu, składającą się z wybitnych ekspertów. Zgodnie z regulaminem, nominowani są punktowani w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia i dokonania w danym roku,
  • reputacja zawodowa i wpływy w środowisku medycznym,
  • siła publicznego oddziaływania.

„Serdecznie dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. Wysokie 5 miejsce postrzegam jako uznanie dla idei, która przyświeca mojej codziennej pracy a jest nią wzmacnianie mechanizmów systemowych, które mogą zwiększyć zdolność do tworzenia wartości zdrowotnej. 2023 rok był bardzo intensywnym czasem badań w obszarze zdrowia dzieci i młodzieży, profilaktyki i leczenia otyłości i jej powikłań, roli i miejsca samoleczenia i opieki domowej w systemie ochrony zdrowia. Pracujemy w wyjątkowym sektorze, możemy bowiem poprzez wspólne działania wprowadzać zmiany, które pozwalają na poprawę zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. Moim zawodowym mottem jest integrować ludzi wokół ważnych idei. W ramach projektów, od lat realizowanych w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczeni Łazarskiego oraz programów podyplomowych i MBA dedykowanych sektorowi medycznemu, którymi kieruję w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, doświadczam jeszcze większej siły w kreowaniu zmian. To na płaszczyźnie tych instytucji rozwijają się idee mające realny i mierzalny wpływ na budowanie systemu ochrony zdrowia, w centrum którego stoi pacjent” - komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

LISTA STU to organizowany od ponad 20 lat przez „Puls Medycyny” plebiscyt, w którym wyróżniane są osoby mające szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny oraz na poprawę systemu ochrony zdrowia w Polsce. Plebiscyt jest swoistym podsumowaniem osiągnięć, którymi w danym roku wyróżniły się nominowane osoby w różnych dziedzinach medycyny i systemu ochrony zdrowia.

Pełna Lista Stu Pulsu Medycyny dostępna jest TUTAJ.