Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka kolejny raz w składzie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Informujemy, że dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, została powołana w skład Rady Narodowego Funduszu Zdrowia na kolejną kadencję.

Minister Zdrowia powołał na 5-letnią kadencję Radę Narodowego Funduszu Zdrowia, w której skład wchodzi 10 członków. Poprzednia Rada Funduszu zakończyła swoją działalność w marcu 2020 r.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka już po raz trzeci znalazła się w składzie Rady NFZ. Do nominacji została wskazana przez Radę Dialogu Społecznego. W ostatniej kadencji pełniła rolę Zastępcy Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Obiecuję stać na straży efektywnego wydatkowania naszych składek i podatków oraz wspierać transformację publicznego płatnika w kierunku instytucji nakierowanej na maksymalizację wartości zdrowotnej, przyjaznej pacjentom, świadczeniodawcom i pracownikom – powiedziała dr Gałązka-Sobotka.

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka jest Dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, a także Dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare w tejże uczelni.  Od ponad 10 lat kieruje także programem MBA w Ochronie Zdrowia, którego absolwenci piastują wysokie stanowiska menedżerskie w polskim systemie ochrony zdrowia.

Pełni również m.in. funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.

W ostatnim zestawieniu Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się na drugim miejscu listy osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia w 2019 r.