Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka po raz kolejny na Liście Stu Pulsu Medycyny

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego po raz kolejny znalazła się na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Za swoje dokonania w 2022 roku znalazła się w pierwszej dziesiątce (6 miejsce w plebiscycie).

Gratulujemy wysokiej pozycji wśród pierwszej dziesiątki wybitnych ekspertów, lekarzy i praktyków na co dzień związanych z systemem zdrowia w Polsce. Kandydaci oceniani są przez kapitułę konkursu, składającą się z wybitnych ekspertów. Zgodnie z regulaminem, nominowani są punktowani w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia i dokonania w roku 2022,
  • pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia,
  • siła publicznego oddziaływania.

„Serdecznie dziękuję za to niezwykle budujące wyróżnienie. Jestem wzruszona i bardzo szczęśliwa. Pracujemy w wyjątkowym sektorze, możemy bowiem poprzez wspólną pracę dać ludziom to, czego pragną najbardziej – zdrowie i lepsze, wygodniejsze życie. Moim zawodowym mottem jest integrować ludzi wokół ważnych idei. W ramach projektów, od lat realizowanych w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczeni Łazarskiego oraz programów podyplomowych i MBA dedykowanych sektorowi medycznemu, którymi kieruję w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, doświadczam jeszcze większej siły w kreowaniu zmian. To na płaszczyźnie tych instytucji rozwijają się idee mające realny i mierzalny wpływ na budowanie systemu ochrony zdrowia, w centrum którego stoi pacjent. To niesamowite, jak wiele możemy się od siebie nauczyć i jak wiele możemy zyskać, gdy otwieramy się wzajemnie na swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie i współpracę” - komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

LISTA STU to organizowany od 20 lat przez „Puls Medycyny” plebiscyt, w którym wyróżniane są osoby mające szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny oraz na poprawę systemu ochrony zdrowia w Polsce. Plebiscyt jest swoistym podsumowaniem osiągnięć, którymi w danym roku wyróżniły się nominowane osoby w różnych dziedzinach medycyny i systemu ochrony zdrowia. Ostatnie lata wyraźnie pokazały jednak, że dla ostatecznej oceny nie bez znaczenia są wydarzenia, sytuacja społeczna, ekonomiczna czy historyczna podsumowywanego roku.

Pełna Lista Stu Pulsu Medycyny dostępna jest TUTAJ.