Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka po raz kolejny na Liście Stu Pulsu Medycyny

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego po raz kolejny znalazła się na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Za swoje dokonania w 2021 roku znalazła się w pierwszej dziesiątce.

 

Gratulujemy wysokiej pozycji wśród pierwszej setki wybitnych ekspertów, lekarzy i praktyków na co dzień związanych z systemem zdrowia w Polsce. Miniony rok dla dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki był rokiem intensywnych prac w obszarach, które, jak sama twierdzi, ze względu na skalę, również „zasługują” na miano pandemii.

„Choroby neurologiczne to 5 mln pacjentów. Stąd m.in. prace nad wypracowaniem założeń strategii polskiej neurologii, które sfinalizowaliśmy w roku 2021. Inną pandemią jest otyłość. W 2021 roku wdrożony został podatek cukrowy, którego wprowadzeniu bardzo kibicowałam. Wierzę w instrumenty fiskalnego oddziaływania na zachowania konsumentów. Osobiście jestem dumna z pilotażu KOS-BAR w obszarze kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej. Wysiłek środowiska klinicznego, systemowego, został spięty programem obejmującym 15 szpitali. To ważny moment, bo po raz pierwszy wszedł w życie model opieki koordynowanej, kompleksowej, w którym na tak szeroką skalę mierzy się efekty leczenia - i to na wielu etapach. Nigdy w systemie nie wdrożyliśmy tak zaawansowanego modelu opartego na Value Based Healthcare, koncepcji, w której płatnik docenia świadczeniodawcę za rezultaty kliniczne leczenia – podkreśla
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka za swój sukces uważa również rozwój programu MBA w Ochronie Zdrowia, który od kilku lat współtworzy i realizuje w gronie wybitnych ekspertów. „Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego ma jedną z najszerszych na rynku ofertę programów MBA w pełni profilowanych branżowo. Program MBA w Ochronie Zdrowia, realizowany od ponad 10 lat, a od 2021 roku certyfikowany nie tylko przez naszą uczelnię, ale także Gdański Uniwersytet Medyczny i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to potwierdzenie najwyższych kompetencji oraz odpowiedzialnego, wizjonerskiego przywództwa, które jest warunkiem niezbędnym do wdrażania odważnych zmian w funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia. Nasi absolwenci pracują na najwyższych stanowiskach w systemie i łączy ich jedno - wiedzą, że system wymaga transformacji w kierunku wartości zdrowotnej i chcą w niej uczestniczyć” – dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

LISTA STU to organizowany od 19 lat przez „Puls Medycyny” plebiscyt, w którym wyróżniane są osoby mające szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny oraz na poprawę systemu ochrony zdrowia w Polsce. O pozycji w rankingu decyduje kapituła konkursu, składająca się z wybitnych ekspertów. Oceniane są: osiągnięcia i dokonania w minionym roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku medycznym lub w polskim systemie ochrony zdrowia oraz siła publicznego oddziaływania.

Pełna Lista Stu Pulsu Medycyny dostępna jest TUTAJ