dr Małgorzata Gałązka-Sobotka uhonorowana medalem PTN

Podczas Jubileuszowego Kongresu Polskiej Neurologii, zorganizowanego z okazji 90. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wręczono medale osobom zasłużonym w działaniu na rzecz rozwoju polskiej neurologii. Wśród nagrodzonych znalazła się m.in. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

15-16 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się Kongres Jubileuszowy Polskiej Neurologii, podczas którego Polskie Towarzystwo Neurologiczne świętowało 90-lecie działalności na rzecz środowiska polskich lekarzy i osób z chorobami neurologicznymi.

Podczas tego wydarzenia najwybitniejsi polscy neurolodzy odpowiadali na pytania: gdzie jest i dokąd zmierza polska neurologia, jakie są jej największe sukcesy i jakie wyzwania stawia przed nią przyszłość.

Na Kongresie poruszono najważniejsze, współczesne tematy diagnostyki i terapii chorób neurologicznych.
W programie znalazły się kwestie stanów nagłych w neurologii, udarów, onkoneurologii, neurorehabilitacji, neurofarmakologii, padaczki, a także chorób pozapiramidowych i demielinizacyjnych.

Centralnym punktem obchodów 90-lecia była ceremonia wręczenia medali osobom zasłużonym w działaniu na rzecz rozwoju polskiej neurologii. Wśród nagrodzonych, oprócz dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki, znaleźli się również prof. D. Ryglewicz, prof A. Słowik, prof. H. Sienkiewicz-Jarosz, Maciej Miłkowski oraz dr J. Gierczyński.

Gratulujemy wszystkim uhonorowanym medalem zasłużonych dla Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.