Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka w debacie „Wspólnie dla Zdrowia”

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyła się pierwsza konferencja w ramach ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się w gronie ekspertów zaproszonych do rady programowej tego przedsięwzięcia.

Ministerstwo Zdrowia zainicjowało ogólnonarodową debatę o kierunkach zmian w ochronie zdrowia. Inicjatywa ma na celu ustalenie – wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk: zawodów medycznych, pacjentami, pracodawcami i ekspertami – priorytetów i celów działania. Dyskusja ta związana jest m.in. z zaplanowanym wzrostem nakładów na służbę zdrowia i koniecznością wypracowania takiego systemu ochrony zdrowia, który pozwoli jak najefektywniej zagospodarować te środki.

„Najistotniejsze jest to, że doczekaliśmy chwili, w której możemy mówić o tym, że zdrowie ma swoje odpowiednie miejsce w priorytetach państwa. Stoimy na progu historycznego wzrostu wydatków na służbę zdrowia, ale to organizacja systemu i zasady, na jakich będzie funkcjonował w kolejnych latach rozstrzygną, czy dobrze wykorzystamy tę szansę” – powiedziała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.