Droga do długowieczności – debata okrągłego stołu

Prawie wszyscy chcielibyśmy żyć lepiej, zdrowiej i w konsekwencji dłużej. Dlaczego zatem okazuje się to tak trudne? Aby podjąć próbę odpowiedzi na to kompleksowe zagadnienie, Bank Światowy, we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Stowarzyszeniem IFIC Polska, 19 maja organizuje debatę okrągłego stołu, stanowiącą początek cyklu zaplanowanych w najbliższym czasie spotkań oraz konferencji z zakresu praktycznych zmian w systemie ochrony zdrowia służących rozwojowi profilaktyki i edukacji zdrowotnej w Polsce.

Większość Polaków deklaruje, że zdrowie jest najważniejsze i chciałaby żyć zdrowiej. Dlaczego zatem okazuje się to tak trudne? Aby podjąć próbę odpowiedzi na to kompleksowe zagadnienie, Bank Światowy, we współpracy z Uczelnią Łazarskiego oraz IFIC Polska organizują debatę, stanowiącą początek cyklu zaplanowanych w najbliższym czasie spotkań oraz konferencji z zakresu praktycznych zmian w systemie ochrony zdrowia służących rozwojowi profilaktyki i edukacji zdrowotnej w Polsce.

Debata ta będzie miała na celu ukazanie kompleksowości tego zagadnienia, zapoznanie uczestników spotkania z wybranymi praktykami międzynarodowymi oraz stworzenie platformy wymiany pomysłów o skali międzynarodowej, których praktyczne zastosowanie mogłoby mieć miejsce także w Polsce. 

Zdrowie pacjentów zaczyna być nie tylko sprawą międzysektorową, ale także coraz więcej zależy od nich samych. Aktualny czas należy wykorzystać do zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce tak, aby profilaktyka była jego integralną częścią, jak również do znacznie większego zaangażowania samych pacjentów, rodziny i środowiska, w którym żyją. Podczas planowanej debaty wspólnie zastanowimy się nad tym, jak najlepiej i najskuteczniej wdrożyć znane wszystkim ekspertom hasło „health in all policies”.

W konferencji wezmą udział eksperci Banku Światowego, Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej Narodowego Funduszu Zdrowia,  National Health Service (Anglia), Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Uczelni Łazarskiego, a także Karolinska Institutet (Szwecja).

  1. Sesja 1 – Fakty i mity – Pokażemy najnowsze dane dot. korzystania przez Polaków z wybranych, dostępnych  działań profilaktycznych, ich poziom wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych, preferowane narzędzia komunikacji, a także komu ufają i jak najchętniej korzystaliby z profilaktyki w przyszłości
  2. Debata z uczestnikami – Zaprezentujemy jak najlepiej włączyć na stałe do systemu medycyny naprawczej działania profilaktyczne, a także porozmawiamy na temat tego, czy naprawdę potrzebujemy profilaktyki w koszyku świadczeń lub programach zdrowotnych
  3. Sesja 2 – Nowe technologie – Zaprezentujemy dane wspierające zarządzanie populacyjne, opowiemy o medycynie precyzyjnej, a także o dostępnych aplikacjach zdrowotnych (w tym wykorzystaniu Internetowego Konta Pacjenta)
  4. Sesja 3 – Zachowanie ma znaczenie –. Wskażemy powody, dla których tak trudno wprowadzić zmianę, szczególnie prozdrowotną w swoim życiu; zaprezentujemy przykłady narzędzi behawioralnych wpływających na zachowania na poziomie jednostki, społeczności i populacji, mogących poprawić planowanie polityk i programów, komunikację oraz produkty i usługi mające na celu osiągnięcie lepszego zdrowia dla wszystkich. Zaprezentujemy także narzędzia, których można używać w działaniach profilaktycznych, pomagające walczyć z mitami komunikacji i niebezpieczeństwami takimi jak „fake news”.

Zapisy: https://form.lazarski.pl/index.php?id=4683