Dyrektor IZWOZ na XXXII Forum Ekonomicznym

5-7 września 2023 r. w Karpaczu odbędzie się XXXII Forum Ekonomiczne pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian.” W wydarzeniu weźmie udział dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której dyskutuje się nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Jak co roku, organizatorzy przygotowali bogaty program merytoryczny zawierający ponad 470 debat.

Forum Ekonomiczne jest platformą dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie  w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego weźmie udział w następujących sesjach:

  • Zdrowie Publiczne – profilaktyka, edukacja zdrowotna, longevity (5 września o godz. 14:20)
  • Nowe wyzwania w Polityce Lekowej Państwa (5 września o godz. 15:30)
  • Nowoczesne narzędzia finansowania w ochronie zdrowia (5 września o godz. 16:40)
  • Medycyna prywatna w systemie ochrony zdrowia (6 września  o godz. 13:45)
  • Wczoraj, dziś i jutro. Wyzwania psychiatrii wieku rozwojowego w Polsce (6 września o godz. 16:05)
  • Po 365 dniach. Jak z sukcesem kontynuować wdrożenie opieki koordynowanej? (6 września o godz. 17:15)

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/