Działa już strona internetowa centrum kompetencji Center of Value Based Healthcare.

Zapraszamy na stronę Center of Value Based Healthcare działającego przy Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego:

Adres strony: www.cofvbhc.pl

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (IZWOZ) od wielu lat prowadzi badania nakierowane na poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce. Zgromadzona w toku działalności badawczej i eksperckiej wiedza oraz doświadczenie wskazuje na wiele ważnych systemowych i finansowych barier, które ograniczają możliwości dalszej optymalizacji systemu w oparciu o dotychczas stosowane metody i modele.

Rozwiązaniem z sukcesem wdrażanym w innych krajach europejskich jest przejście do modelu ochrony zdrowia opartego o premiowanie wyników leczenia „Value Based Haealth Care”, na który składają się skuteczność kliniczna, efektywność kosztowa i dobre doświadczenia pacjentów w procesie opieki.

Dzięki zmianie priorytetów z czysto finansowych na relacje pomiędzy wynikiem klinicznym i kosztem wprowadzane są nowe modele świadczenia usług i refundacji na całym świecie. W Polsce również nastał odpowiedni czas ku temu, aby wdrożyć mechanizmy Value Based Health Care do systemu opieki zdrowotnej. W tym celu w marcu 2019 r przy Instytucie Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego powstało Center of Value Based Healthcare.

1 września została uruchomiona strona Center of VBHC www.cofvbhc.pl do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy.