Działania na rzecz polskiej neurologii oraz leczenia otyłości triumfatorami konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Spektakularna działalność Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, jednego z najprężniejszych think-tanków akademickich, specjalizujących się w organizacji i finansowaniu sektora ochrony zdrowia, została doceniona przez kapitułę konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Główną nagrodę w kategorii Zdrowie publiczne otrzymaliśmy m.in. za Białą Księgę „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii w perspektywie do 2030 r.” oraz pilotaż Kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Pilotaż Kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR

Pilotażowy program KOS-BAR umożliwił objęcie w całym kraju kompleksową opieką specjalistyczną chorych na otyłość olbrzymią poddawanych operacji bariatrycznej. To pierwszy w Polsce kompleksowy program diagnostyki i leczenia, który oparty jest na płaceniu za efekty terapeutyczne. Model kompleksowej opieki specjalistycznej został wypracowany przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy ze środowiskiem klinicznym i opublikowany w opracowaniu „Model kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie”. Do pracy nad modelem opieki zaproszono wybitnych ekspertów klinicznych z dziedziny chirurgii bariatrycznej.

Wysiłek ekspertów systemowych Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz środowiska klinicznego oraz otwartość ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia na wykorzystanie tego modelu w praktyce systemowej został spięty pilotażem, obejmującym 15 szpitali. To ważny moment, bo po raz pierwszy wszedł w życie model opieki koordynowanej, kompleksowej, w którym na tak szeroką skalę mierzy się efekty leczenia - i to na wielu etapach” – komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Biała Księga „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii w perspektywie do 2030 r.”

Do prac nad strategią zmian w opiece nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami neurologicznymi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka zaprosiła liczne grono ekspertów klinicznych. Efekt? Biała Księga zainicjowała powołanie do życia Krajowej Rady ds. Neurologii i stanie się podstawą dla długoterminowej strategii. Realizacja projektu i powstanie Białej księgi jest wyrazem wysokich kompetencji Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w zakresie organizacji, finansowania, rozwoju sektora usług zdrowotnych oraz zdolności do integrowania środowisk medycznych, pacjenckich i organizacji regulacyjnych wokół idei poprawy jakości, bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 

Organizatorami konkursu Sukces Roku 2022 w Ochronie Zdrowia są wydawnictwo Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. Więcej informacji o liście nagrodzonych i wyróżnionych znajduje się TU.