Dziś obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego to międzynarodowe święto osób ze stwardnieniem rozsianym oraz całej społeczności działającej na rzecz walki z tą chorobą. Celem obchodów jest budowanie wspólnoty pomiędzy osobami z SM, ich bliskimi, środowiskiem medycznym i organizacjami pacjenckimi działającymi na całym świecie, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat stwardnienia rozsianego.

Stwardnienie rozsiane to przewlekła i póki co nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego. Skrócenie czasu do diagnozy i rozpoczęcia leczenia stwardnienia rozsianego poprzez lepsze zaprojektowanie ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej SM to kluczowy cel ekspertów i środowiska pacjentów. Jak podkreślają eksperci w raporcie IZWOZ „Ścieżka pacjenta z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w placówkach publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Kierunki optymalizacji” skrócenie ścieżki diagnostycznej, czyli drogi od wystąpienia pierwszych objawów do postawienia diagnozy SM, wpływa na odległe wyniki leczenia i skuteczność terapii. W przypadku chorych na stwardnienie rozsiane czas ma fundamentalne znaczenie, gdyż w istotnym stopniu decyduje o utrzymaniu sprawności pacjentów i dobrej jakości ich życia, dlatego osiągalnym w Polsce standardem powinno być zdiagnozowanie pacjenta i rozpoczęcie leczenia w ciągu 4 miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów.