Forum Rynku Zdrowia

Zapraszamy na czternastą edycję Forum Rynku Zdrowia, które odbędzie się 23 i 24 października 2018 r. w Warszawie.

Forum Rynku Ochrony Zdrowia po raz kolejny stworzy wyjątkową okazję do wszechstronnej, merytorycznej dyskusji w reprezentatywnym gronie, między innymi: wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, ekspertów oraz lekarzy wielu specjalizacji zainteresowanych sektorowymi zmianami w polskiej służbie zdrowia. Ta jesienna, dwudniowa konferencja organizowana jest przez wydawcę i redakcje magazynu oraz portalu Rynek Zdrowia.

Termin tegorocznego Forum Rynku Zdrowia sprzyja dokonywaniu podsumowań i bilansów obejmujących najważniejsze zmiany i decyzje dotyczące polityki zdrowotnej państwa. W październiku minie rok od wprowadzenia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali.

Październikowe Forum będzie również dobrą okazją do przypomnienia i omówienia najważniejszych wniosków z pierwszych konferencji w ramach debaty "Wspólnie dla zdrowia", zainicjowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Oprócz plenarnej sesji inauguracyjnej, zaplanowanych zostało kilkanaście dyskusji panelowych o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny.

Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, a także Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wystąpi w roli prelegenta w następujących sesjach:

  • Od Forum do Forum – dzień I, sesja otwierająca,
  • Koszty pośrednie w systemie opieki zdrowotnej – dzień I,
  • Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań – dzień I.

Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wystąpi w roli prelegenta w następujących sesjach:

  • Bezpieczeństwo pacjentów – aspekty medyczne, prawne i finansowe – dzień I,
  • Polityka lekowa – dzień II.

Jakub Gierczyński, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wystąpi w roli prelegenta w następujących sesjach:

  • Choroby rzadkie – wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce – dzień II.

Tradycyjnie już zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie Gala, podczas której uroczyście wręczone zostaną Portrety Polskiej Medycyny – wyróżnienia przyznawane przez redakcję magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem wydarzenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.