I Forum Ochrony Zdrowia

W dniach 19 – 20 czerwca 2023 odbędzie się I Forum Ochrony Zdrowia pod hasłem „Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia”. W wydarzeniu udział weźmie dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor IZWOZ.

Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia. Obecna na każdym Forum Ekonomicznym w Karpaczu zdrowotna ścieżka tematyczna w tym roku po raz pierwszy znajdzie swoje rozwinięcie w oddzielnej konferencji, którą będzie I Forum Ochrony Zdrowia. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane. Szczególne znaczenie będzie miała wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie.

Planowany przebieg Forum zakłada 2 sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, które będą się odbywać na trzech ścieżkach tematycznych:

  • Zarządzanie i Finansowanie
  • Profilaktyka i Leczenie
  • Innowacje

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka weźmie udział w sesjach:

  •     Menedżer w ochronie zdrowia | 19 czerwca 2023 r.
        Medycyna - praca zespołowa | 20 czerwca 2023 r.

W trakcie Forum zostaną wręczone Nagrody Forum Ochrony Zdrowia.