III edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC

Konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego.

W konkursie nagrodzone zostaną placówki lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

Kategorie konkursowe:

  • Zarządzanie jakością,
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • Organizacja przyjazna pacjentowi,
  • Skuteczna profilaktyka i edukacja.

W konkursie mogą brać udział zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne: szpitale, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), przychodnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Kogo szukamy?

Liderzy zmian w polskim systemie ochrony zdrowia rozwijają praktyki nakierowane na zwiększenie wyników zdrowotnych w stosunku do nakładów przeznaczanych na opiekę, które wyprzedzają rozwiązania systemowe. Inwestują w nowoczesne technologie, zmieniają organizację procesów, wdrażają narzędzia ewaluacji własnych wyników, poddają się ocenie pacjentów i wsłuchują w ich oczekiwania. Chcemy dostrzec i nagrodzić ich wysiłek.

Więcej informacji o konkursie znaleźć można TUTAJ.