Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem XXXI Forum Ekonomicznego

6-8 września 2022 r. w Karpaczu odbędzie się XXXI Forum Ekonomiczne pod hasłem „Europa w poszukiwaniu nowych wyzwań”. Jako partner, już teraz zapraszamy na sesje realizowane w ramach Forum Ochrony Zdrowia, w których weźmie udział dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Ścieżka tematyczna Forum Ochrony Zdrowia, będąca od 13 lat nieodłącznym elementem wydarzenia, umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania i finansowania systemem ochrony zdrowia, pokazując, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której dyskutuje się nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Jak co roku, organizatorzy przygotowali bogaty program merytoryczny zawierający ponad 300 wydarzeń. Tematyka paneli dyskusyjnych dotyczyć będzie aż 16 zagadnień, m.in. bezpieczeństwa, energetyki, innowacji, nowej gospodarki, czy zrównoważonego rozwoju.

Forum Ochrony Zdrowia to przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie  w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Instytut Studiów Wschodnich. Partnerem wydarzenia jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.