Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego partnerem Forum Ochrony Zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, odbędzie się już po raz 8. Wydarzenie pokazuje, jak ważnym aspektem w debacie publicznej jest zdrowie.

XXVIII edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się w dniach 4-6 września 2018 roku pod hasłem „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”.

Co roku na Forum – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów. Podczas wydarzenia zaplanowanych jest aż sześć sesji plenarnych, ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat oraz liczne prezentacje narodowe i regionalne.

Od ośmiu lat Forum Ochrony Zdrowia stanowi nieodłączny element Forum Ekonomicznego. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem tego wydarzenia.

Forum Ochrony Zdrowia to przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, i w oparciu o fakty oraz dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym.

W Forum uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Głównymi zagadnienia tematycznymi tegorocznego spotkania będą m.in. kwestie takie jak:

  • System ochrony zdrowia-struktura, organizacja
  • Finansowanie służby zdrowia
  • Zdrowie publiczne
  • Rozwój branży farmaceutycznej
  • Sprzęt i wyroby medyczne

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w ramach inicjatywy „Wspólnie dla zdrowia” poprowadzi debatę przedstawicieli rządu. Dr Gałązka-Sobotka będzie także moderatorem panelu pt. Czy jesteśmy gotowi do przejścia na model płacenia za efekty: value-based, performance-based? Spotkania odbędą się w dniu 5 września.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Województwo Małopolskie, a Miastem Gospodarzem – Krynica-Zdrój.

Szczegółowe informacje na temat Forum Ekonomicznego znajdują się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl.