Internetowe XVI Forum Rynku Zdrowia

Ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, tegoroczne Forum Rynku Zdrowia (19-20 października) odbędzie się wyłącznie w formule internetowej, bez udziału publiczności. Przebieg 22 debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić poprzez transmisje w portalu rynekzdrowia.pl i na stronie forumrynkuzdrowia.pl (po wcześniejszej rejestracji).

Termin tegorocznego Forum - które w całości przeprowadzone zostanie w internetowej formule - skłania do prezentacji oraz omówienia rozwiązań mających prowadzić do poprawy funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, także w szerokim kontekście pandemicznej rzeczywistości, której wszyscy doświadczamy od kilku miesięcy. 

Debaty, realizowane przez studio telewizyjne w internetowej formule, dotyczyć będą zróżnicowanej tematyki, obejmującej politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny.

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju innowacyjnych, w tym zdalnych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej, co m.in. stanowi implikację wyzwań związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi placówek. Dlatego wśród zaplanowanych sesji Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia nie zabraknie dyskusji dotyczących najnowszych rozwiązań w zakresie technologii medycznych oraz digitalizacji sektora medycznego.

Do wielowątkowej dyskusji w ramach Forum Rynku Zdrowia od kilkunastu lat zapraszani są wszyscy zainteresowani obecnym stanem oraz przyszłością systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wydarzenie każdego roku gromadziło ponad 1000 gości. Jednak jego tegoroczna edycja – ze względu na wymogi związane z sytuacją epidemiczną – odbędzie się bez udziału publiczności.

Debaty podczas Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia transmitowane będą ze studia telewizyjnego. Z myślą o komforcie, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, część panelistów weźmie udział w nagraniach w studiu bez udziału publiczności, część prelegentów łączyć się będzie online.

Dla zainteresowanych XVI Forum Rynku Zdrowia otwarte będą wirtualne sale – przebieg wydarzenia można (po zarejestrowaniu się) śledzić na stronie forumrynkuzdrowia.pl oraz w portalu rynekzdrowia.pl.

20 października 2020 r. w godzinach 9:00-10:30 odbędzie się debata „Inwestycje w ochronie zdrowia – koronawirus nie może ich zatrzymać”, w której udział weźmie dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego UŁa - dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Podczas rozmowy zostaną poruszone takie takie tematy jak:

  • W jaki sposób pandemia wpłynęła na zakres planowanych i realizowanych inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia
  • Opiniowanie inwestycji dla podmiotów leczniczych: Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – jak spełnia swoje zadania?
  • Możliwości zastosowania koncepcji Hospital-Based HTA w planowaniu zakupów nowych technologii medycznych przez szpitale
  • Środki na inwestycje w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowej 2021-2027
  • Bezpieczeństwo prawne podmiotów leczniczych – to również jest inwestycja

Serdecznie zapraszamy do śledzenia internetowych relacji z tego wydarzenia!

Pełny program Internetowego Forum Rynku Zdrowia i rejestracja na transmisje: www.forumrynkuzdrowia.pl 

Organizatorem Forum Rynku Zdrowia jest Grupa PTWP, wydawca między innymi magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.