IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) w Katowicach już 7-8 marca 2019 r.

Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej, finansowanie lecznictwa, innowacje w sektorze medycznym – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz czwarty stanie się miejscem wielosektorowej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia.

Blisko 400 prelegentów, 60 debat o systemach ochrony zdrowia i wydarzenia towarzyszące – tak zapowiada się IV edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbędzie się w dniach 7-8 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych – zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną  i samorządową oraz mediami.

Na agendę tegorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych złoży się ok. 60 sesji w pięciu głównych blokach zagadnień: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie w medycynie oraz edukacja. Ideą przewodnią Kongresu – zgodnie z jego nazwą – są wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jak i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach. 

Kongresowi po raz pierwszy towarzyszyć będzie Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC), a także Konkurs Start-Up-Med.

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl. Wydarzenie stało się bezprecedensowym w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest członkiem Rady Naukowej IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, a także weźmie udział w licznych sesjach.

Więcej o Kongresie Wyzwań Zdrowotnych i wydarzeniach towarzyszących: www.hccongress.pl