IZWOZ członkiem Koalicji AI w zdrowiu

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wszedł w poczet głównych członków Koalicji AI w zdrowiu. Celem inicjatywy jest wspieranie cyfrowej transformacji oraz wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Do Koalicji należy kilkadziesiąt wiodących krajowych i globalnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie algorytmów AI.

Celem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie nowoczesnych rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia. Realizując swoją misję podjęliśmy decyzję o współpracy z organizatorami projektu. Proces cyfrowej transformacji w ochronie zdrowia w Polsce zdecydowanie przyspiesza, stąd nasz czynny udział w podejmowaniu licznych działań mających na celu popularyzację narzędzi sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony. Nowe technologie to immanentna cześć naszego życia. Przyszłość zaczyna się dziś, a działania Koalicji AI w Zdrowiu mają za zadanie oswoić nas z tym, co nieuniknione. Mądrze i rzeczowo” – komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, laureatka ostatniej Listy Stu Pulsu Medycyny.

Koalicja AI w zdrowiu podejmuje liczne działania mające na celu popularyzację narzędzi sztucznej inteligencji wykorzystywanych w polskim systemie ochrony zdrowia. Jej projekty mają charakter wszechstronny i są realizowane zarówno po stronie regulacyjnej – tworzy sektorowe polityki publiczne, jak i po stronie technologicznej – wykorzystuje oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad technologiami umożliwiającymi zastosowanie AI w opiece medycznej. Obecnie Koalicja pracuje nad Białą Księgą stosowania AI w zdrowiu. W skład Rady Naukowej weszła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Więcej informacji o inicjatywnie znajduje się na TUTAJ.