IZWOZ z wyróżnieniem „Ambasador SM”

Komitet Nominacyjny Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego przyznał odznaczenie PTSR „Ambasador SM” dla Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia za całokształt działań.

Praca na rzecz pacjentów z SM jest głęboko wpisana w misję i wartości Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, dlatego od wielu lat aktywnie angażujemy się w prace badawcze, mające na celu optymalizację opieki nad pacjentami z SM w Polsce.

Efektem działań ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest m.in. raport "Ścieżka pacjenta z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w placówkach publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Kierunki optymalizacji", zawierający szereg rekomendacji systemowych. Wdrożenie ich pozwoli na zwiększenie wartości zdrowotnej, rozumianej jako poprawa jakości i efektywności opieki neurologicznej a także doświadczeń pacjentów oraz ich opiekunów.

Biała Księga "Stan polskiej neurologii oraz kierunków jej strategicznego rozwoju w perspektywie do 2030 r.", autorstwa ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zawiera wypracowaną w toku wielu miesięcy strategię zmian w opiece nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami neurologicznymi, w tym nad pacjentami z SM. Raport zainicjował powołanie do życia Krajowej Rady ds. Neurologii i stanie się podstawą dla długoterminowego planu rozwoju tej dziedziny.

Wierzymy, że żadna choroba, w tym także SM, nie może rozstrzygnąć o szansie na długie i szczęśliwe życie. Cieszymy się, że od wielu lat dane jest nam łączyć nasze kompetencje celem wypracowania i, co ważniejsze, wdrażania wielu skutecznych rozwiązań, zwiększających jakość i komfort osób żyjących z SM. Wierzymy, że nasze badania są inspiracją do zmian systemowych, których wdrażanie systematycznie usprawnia ścieżkę pacjenta z SM i podnosi wartość zdrowotną w tym obszarze, co mieści się w oczekiwaniach zarówno pacjentów, jak i klinicystów.

Przyznanie odznaczenia PTSR „Ambasador SM” jest dla nas zaszczytem i motorem do dalszej pracy.