Jak będzie wyglądać opieka nad dziećmi i kobietami w ciąży za kilka lat?

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, została członkiem Rady Programowej konkursu Mother and Child Startup Challenge, który wyłoni startupy rewolucjonizujące jakość leczenia dzieci i kobiet w ciąży. To pierwszy taki projekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, w którym publiczne szpitale otwierają się na innowacje medyczne.

Braki kadrowe, sprzętowe i niewystarczające finansowanie to problemy, z którymi borykają się nawet najlepsze placówki medyczne. Z drugiej chcemy żyć jak najdłużej, w najlepszym zdrowiu, pokonywać wszystkie bariery i szybko mieć rozwiązane problemy medyczne. Nie da się tego zrobić bez technologii. Chcemy wykorzystać potencjał polskich młodych firm i razem z nimi podnosić poziom opieki nad małymi pacjentami i ich opiekunami – mówi dr Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

Organizatorzy Mother and Child Startup Challenge szukają projektów z obszaru zdrowia, profilaktyki, edukacji i administracji – czyli rozwiązań, które realnie wpłyną na leczenie i organizację szpitali. Mogą to być produkty, usługi czy innowacje materiałowe, ważne, by można je było zastosować w szpitalach.

Grono startupów, mających wiele ciekawych rozwiązań i technologii, ma ogromny problem, aby przedostać się do lecznictwa publicznego w Polsce, aby sprawdzić się w realnym środowisku medycznym. Konkurs jest oknem nowego podejścia do współpracy ze zwinnymi przedsiębiorstwami, którzy mogą dostarczyć podmiotom leczniczym i pacjentom realnej wartości dodanej – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Mother and Child Startup Challenge to jeden z nielicznych projektów w Europie zrzeszający państwowe podmioty medyczne we wspólnym celu – wykorzystaniu potencjału innowacji skierowanych na ochronę zdrowia i życia. Inicjatorem projektu jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, a projekt realizowany jest we współpracy z czterema szpitalami – Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Zgłoszenia do konkursu trwają tylko do 28 października. Najlepszy produkt zostanie wdrożony w 5 polskich szpitalach: w Warszawie, Łodzi, Białymstoku i Olsztynie. Pozostałe nagrody to wsparcie finansowe, eksperckie i mentoringowe. Zakres tematyczny konkursu ukierunkowany jest na działalność kliniczną, profilaktykę i badania przesiewowe, edukację pacjentów i wsparcie w szkoleniu specjalistów, zarządzanie procesami i dokumentacją, analizę danych.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia jest partnerem inicjatywy.

Informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: motherandchildstartupchallenge.pl

Galę finałową i ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na grudzień tego roku.