Jakich technologii medycznych potrzebują przyszłe mamy i lekarze w Polsce?

W ramach podsumowania I Edycji Konkursu Mother and Child Startup Challenge, organizatorzy projektu stworzyli raport: „Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży”, który stanowi podstawę zmian i dobrych praktyk, które mogą zostać wprowadzone, aby zadbać o proces przebiegu ciąży przy użyciu osiągnięć nowych technologii. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego był partnerem konkursu.

Celem raportu jest popularyzowanie wykorzystania technologii nie tylko w największych ośrodkach akademickich w Polsce, ale również w powiatowych i gminnych szpitalach, tak by zapewnić ten sam dostęp i standard opieki wszystkim pacjentkom. "Raport jest dobrym początkiem i otwarciem dialogu z decydentami systemu ochrony w celu lepszej opieki nad przyszłymi pokoleniami pacjentów – na których zdrowiu i życiu zależy nam wszystkim najbardziej" – mówi dr hab. n. med. Tadeusz Issat, prof. Instytutu Matki i Dziecka.

Główną rekomendacją autorów publikacji jest potrzeba wdrożenia innowacyjnych technologii w opiece nad pacjentką w ciąży oraz zwiększenie ich dostępności w ramach świadczeń finansowanych z budżetu państwa. Ważne jest, aby opracować standardy teleporad i określić, które z dostępnych na rynku rozwiązań, są odpowiednie dla pacjentek w ciąży. W tym celu niezbędne wydaje się odpowiednie wykorzystanie kampanii edukacyjnych za pośrednictwem nowych kanałów komunikacji, takich jak Instagram czy TikTok, które ułatwią dotarcie do osób w wieku 18-35 lat.

Analizując obowiązujące przepisy prawa, praktykę ich stosowania oraz występujące problemy natury organizacyjnej i społecznej autorzy opracowania wskazują możliwości zmian niezbędne do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych, jakości ich udzielania, świadomości społecznej w obszarze ciąży i związanej z nią opieką medyczną. Wspólnej dyskusji wymaga również potencjał i możliwości rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze ginekologii. Szczególną uwagę zwracają zdalne formy kontaktu z pacjentem, aplikacje dla przyszłych mam oraz zastosowanie nowych form przekazu, które w dobie rozwijających się komunikatorów społecznościowych, stwarzają interesujące możliwości na kontakt z pacjentami.

"Dokument wskazuje czytelnikom na możliwości diagnostyczne, które jeszcze do niedawna wydawały się nieosiągalne. Z kolei przedstawione przez autorów rekomendacje są niezwykle cenne w kontekście potrzeb pacjentów i proponowanych rozwiązań systemowych. Raport daje też możliwość zapoznania się z niezwykłymi projektami, które imponują wysokim poziomem nowoczesności i dają nadzieję na podniesienie jakości udzielanych w Polsce świadczeń. Z kolei jakość dająca pacjentom poczucie bezpieczeństwa - stanowi integralną część praw pacjenta." - mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Celem corocznej inicjatywy i towarzyszącej jej publikacji jest przede wszystkim przegląd technologii medycznych obecnych na rynku, a także analiza działań podejmowanych przez wysoko rozwinięte kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę. W następnych latach twórcy planują skoncentrować się nad wykorzystaniem innowacji - między innymi w opiece nad pacjentem pediatrycznym, wsparciem badań przesiewowych czy walką z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak otyłość czy cukrzyca. 

Raport „Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży”, jak i sam konkurs Mother and Child Startup Challenge (zwycięzców poznaliśmy w grudniu 2022 roku), zostały zorganizowane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Centrum Medyczne „Żelazna” w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Partnerami strategicznymi inicjatywy byli - PZU Zdrowie, OVHcloud i Webellian – firmy wspierające rozwój technologii medycznych w Polsce i na świecie. Przy opracowaniu raportu współpracowali specjaliści z Telemedycznej Grupy Roboczej. Patronem honorowym przedsięwzięcia było Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych.

Pełna publikacja dostępna do pobrania ->  https://motherandchildstartupchallenge.pl/wp-content/uploads/2022/12/RAPORT-08.12.2022.pdf