Jakie kompetencje powinien mieć koordynator opieki w POZ?

W ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna powstał ”Raport z ewaluacji mapy kompetencji dla zawodu koordynator medyczny” opracowany przez dr n. o zdr. Bartosza Pędzińskiego, MBA, dyrektora Łomżyńskiego Centrum Medycznego w Łomży.

W opracowaniu znajdują się interesujące dane dotyczące oceny wykonywanej przez pracodawców pracy koordynatorów w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, jak również wymagań, jakie rynek opieki zdrowotnej stawia przed tym zawodem.

Jak wynika z raportu:

  • Przełożeni w przychodniach POZ oczekują od koordynatorów zdolności skutecznego werbowania pacjentów do programów profilaktycznych.
  • Koordynatorzy działają inicjatywnie. Muszą umieć wyselekcjonować odpowiednich pacjentów spośród populacji, którzy spełniają kryteria do interwencji w ramach opieki koordynowanej oraz właściwie nimi pokierować.
  • Rola koordynatora nie wymaga głębokiej wiedzy klinicznej. Ważne jest tu obecność osób z innymi umiejętnościami, takimi jak precyzyjne monitorowanie postępów pacjenta w realizacji indywidualnego planu opieki medycznej.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z autorem raportu, który dostarcza cennych informacji na ten temat: www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Koordynator-opieki-w-POZ-Jakie-powinien-miec-kwalifikacje-Przyda-sie-praktyka-w-call-center,245765,1.html

 

*”Raport z ewaluacji mapy kompetencji dla zawodu koordynator medyczny” powstał w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Projekt realizowany jest przez Pracodawców RP w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie.

Badanie było realizowane w grudniu 2022 r. wśród liderów opieki koordynowanej - biorących udział w pilotażu POZ Plus i zatrudniających koordynatorów w ramach umów z NFZ na opiekę koordynowaną w POZ.