„Jakość i efektywność w opiece nad pacjentem” – za nami konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia 2022

29 września odbyła się trzecia edycja Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia poświęcona tematyce prawnej i zarządczej w branży medycznej. Partnerem wydarzenia, organizowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Wolters Kluwer Polska, było Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski, rok 2023 będzie rokiem pracy nad jakością w ochronie zdrowia.

Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska i Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych. W dwóch sesjach plenarnych, kilkunastu dyskusjach i wystąpieniach wzięli udział eksperci i praktycy systemu ochrony zdrowia.

– Po zagwarantowaniu zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia i udziału w tych rosnących nakładach pracownikom, pora na trzeci krok milowy, czyli ustawę o jakości w ochronie zdrowia – powiedział  Adam Niedzielski, otwierając konferencję.

Alicja Pollesch, dyrektor strategiczny i członek zarządu Wolters Kluwer Polska, podkreśliła, że firma od lat wspiera placówki ochrony zdrowia na polu prawnym i zarządczym. – Jakość i bezpieczeństwo pacjenta to jedne z najważniejszych kierunków zmian w ochronie zdrowia. Ustawa o jakości będzie wyzwaniem, a Wolters Kluwer będzie w tym wspierał sektor ochrony zdrowia – zaznaczyła podczas inauguracji.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podczas wykładu otwierającego spotkanie przedstawił dane WHO i Komisji Europejskiej, z których wynika, że w krajach o wysokim dochodzie zdarzenia niepożądane dotykają co dziesiątego pacjenta w opiece szpitalnej. W krajach o niskim i średnim dochodzie dochodzi do 134 mln zdarzeń niepożądanych rocznie w opiece szpitalnej, w wyniku czego umiera 2,6 mln osób rocznie.

– Brak bezpieczeństwa pacjenta generuje koszty społeczne, związane chociażby z nadmiarowymi zgonami, ale także w sferze ekonomicznej: koniecznością przeprowadzenia reoperacji, wypłatą odszkodowań, kosztami systemowymi – mówił Rzecznik Praw Pacjenta. Dlatego, jak zaznaczał, nie ma odwrotu od budowy systemu opieki zdrowotnej w oparciu o jakość. – Rola pacjenta jest tu zasadnicza, bo system ma odpowiadać na jego potrzeby – dodał.

Na spotkaniu nie zabrakło też tematu reformy POZ. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. n. med., prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, podkreślała, że przyszłością POZ jest koordynacja opieki. – Jeśli nie będzie koordynacji procesu leczenia, nie będziemy efektywni. Pacjent, zwłaszcza starzejący się, tej koordynacji potrzebuje – powiedziała. Podczas konferencji poruszono też tematy związane z e-rozwiązaniami, nowoczesnymi technologiami oraz bezpieczeństwem placówki i danych medycznych w cyberprzestrzeni.

Spotkanie zakończyła uroczysta gala Liderów Zmian w ochronie zdrowia. Nagrody specjalne Super Lider zostały przyznane przez Kapitułę Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia wyróżniającym się organizacjom. – Są one „kopalnią” dobrych praktyk i dają sygnał wszystkim, że można się na nich wzorować – tłumaczyła przewodnicząca Kapituły dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Tytuł Super Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia 2022 otrzymali:

  • Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach
  • Polskie Towarzystwo Patologów
  • Centrum e-Zdrowia


Gali towarzyszył jubileusz 10-lecia programu MBA w Ochronie Zdrowia realizowanego na Uczelni Łazarskiego. Z tej okazji wyróżniono nagrodą jubileuszową absolwentów programu, którzy w swojej działalności kierują się ideą opieki opartej na wartości (Value Based Healthcare), a więc ich działania nastawione są na osiąganie jak najlepszych efektów zdrowotnych, poprawę doświadczeń pacjentów, ale także zwiększanie efektywności. W ocenie laureatów zwrócono uwagę na siłę pozytywnego oddziaływania, nie tylko na własną organizację, ale także szersze otoczenie systemowe, w tym gotowość dzielenia się wiedzą.

Tytuł „Lidera zmian w ochronie zdrowia” otrzymali:

  • prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Hematologii
  • płk., prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Kliniki Okulistyki w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Konsultant Krajowy ds. Okulistyki
  • dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych
  • dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
  • Damian Marciniak, Dyrektor Departamentu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Statuetki wręczała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor Programu MBA w Ochronie Zdrowia. W swoim wystąpieniu podczas Gali pogratulowała, zarówno Liderom, ale także wszystkim absolwentom Programu, których praca potwierdza wysokie kompetencje menedżerskie. 
Sektor ochrony zdrowia potrzebuje odważnych, zdolnych i ambitnych liderów, którzy potrafią wychodzić poza schematy, wdrażać efektywne rozwiązania.

 

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl