„Jakość przede wszystkim” – za nami konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia 2023

29 września odbyła się czwarta edycja Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia poświęcona analizie zmian i wyzwań, jakie dotyczą systemu opieki zdrowotnej w kontekście podnoszenia jakości. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była „Jakość przede wszystkim”. Jak podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec to, czego potrzebujemy to planowanie strategiczne, nakierowane na jakość w ochronie zdrowia.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta to "gamechanger", jeśli chodzi o fundamenty w ochronie zdrowia. Do zarządzania potrzebujemy zbierać dane i je analizować, a ustawa o jakości porządkuje te kwestie. To krok w kierunku tego, by system ochrony zdrowia budować na wartości – powiedział Bartłomiej Chmielowiec, otwierając konferencję.

Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska i Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych. W dwóch sesjach plenarnych, kilkunastu dyskusjach i wystąpieniach wzięli udział eksperci i praktycy systemu ochrony zdrowia.

Podczas konferencji poruszono też tematy związane z:

  • opieką koordynowanej w POZ i jej przyszłością,
  • wyzwaniami i perspektywami w zakresie rozwoju kompetencji kadr sektora ochrony zdrowia,
  • innowacyjnymi technologiami w opiece zdrowotnej – korzyściami, perspektywami i doświadczeniami związanymi z korzystania z technologii medycznych,
  • rozwiązaniami, które może wdrożyć branża medyczna, aby realizować zrównoważone i ekologiczne działania.

Podczas serii wystąpień praktycy branży podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie m.in.: monitorowaniem zdarzeń niepożądanych, wdrożeniem wewnętrznego systemu zarządzania jakością, podejścia do danych medycznych, profilaktyki czy wykorzystanie elementów teorii Evidence Based Design w procesie optymalizacji procesów terapeutycznych.

Na Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia w 2023 r. zostały zaprezentowane wyniki z badania Future Health Index 2023 dla Polski, który powstał na zlecenie firmy Philips. Raport Future Health Index prezentuje, w jaki sposób liderzy opieki zdrowotnej i młodzi pracownicy medyczni postrzegają rolę nowych modeli świadczenia opieki, które integrują opiekę fizyczną oraz wirtualną w szpitalach i poza nimi. Cały raport jest dostępny TU.

Spotkanie zakończyła gala V edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. - Koncepcja Value Based Healthcare (VBHC) wskazuje na to, że oprócz twardych wyników leczenia, które są paradygmatem medycyny opartej na dowodach, powinniśmy zwrócić uwagę także na to, co dla przeciętnego pacjenta stanowi niekiedy clou doświadczenia: życzliwość, empatię, które mogą sprawić, że droga przez korytarze szpitalne, proces diagnostyki i leczenia nie będą traumatyzujące. To także zwrócenie uwagi na to, że medycyna i ochrona zdrowia kosztuje, ale także tworzy kapitał społeczny – mówiła Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego. Kapituła konkursu wybrała laureatów spośród 39 zgłoszonych projektów. Tytuł Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia 2023 otrzymali:

  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie w kategorii "Zarządzenie jakością",
  • Interwencyjne Centrum Neuroterapii w kategorii "Zarządzenie jakością" (podkategoria: skuteczność kliniczna),
  • Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach za Centrum Zintegrowanej Opieki nad Kobietą Ciężarną. W kategorii "Organizacja przyjazna pacjentowi",
  • Grupa Medyczna Tommed w kategorii "Skuteczna profilaktyka i edukacja”,
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota w kategorii "Lider opieki otwartej",
  • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie w kategorii "Przestrzeń zorientowana na wartość zdrowotną".

Więcej informacji o nagrodzonych w konkursie na Prawo.pl.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl