Jesteśmy partnerem konferencji „CYBERSEC & RODO w Zdrowiu”

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem międzynarodowej i bezpłatnej konferencji „CYBERSEC & RODO w Zdrowiu”. To już V edycja wydarzenia, którego głównym celem jest edukacja i podnoszenie kwalifikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. W konferencji, która co roku przyciąga setki uczestników, udział weźmie dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

 

Na konferencji, która odbędzie się już 29 listopada, poruszymy takie tematy jak:

  • Cyberbezpieczeństwo w sektorze medycznym – jak sprawnie zabezpieczać dane medyczne i chronić się przed cyberatakami oraz wyciekiem danych? Jak reagować w przypadku cyberataków?
  • Dane medyczne dla celów niemedycznych – jaka jest perspektywa europejska dotycząca wtórnego przetwarzania danych medycznych? Jak Polska reguluje kwestie dostępu do danych medycznych?
  • RODO w ochronie zdrowia – jak wygląda postępowanie w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia?

Adresatami konferencji są przedstawiciele placówek medycznych, przedsiębiorcy, dyrektorzy IT placówek medycznych, prawnicy, administracja publiczna, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu oraz pacjenci i organizacje pacjenckie.

W tym roku w Radzie Merytorycznej konferencji znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum e-Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Kancelarii DZP.

Współorganizatorami wydarzenia są Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Polska Federacja Szpitali, zespół ekspertów wZdrowiu oraz kancelaria DZP.

Rejestracja na konferencję możliwa jest na stronie http://rodowzdrowiu.pl/